Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí

Achoimre ar an gCúrsa

Cur síos ar an gCúrsa

Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoirí:

 1. ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge
 2. caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga
 3. scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

 

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo: 

Tarlúintí i rith an lae

 • Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge
 • Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne
 • Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile
 • Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

Tarlúintí i rith na seachtaine 

 • Cruinnithe foirne
 • Cluichí, clubanna
 • Turasanna scoile
 • Cuairteoirí, eagraíochtaí, an bhaint idir an scoil agus an tsochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:

 1. ábhair mhúinteoirí
 2. múinteoirí nua-cháilithe
 3. múinteoirí atá fostaithe cheana féin i nGaelcholáistí
 4. múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna i nGaelcholáistí nó i nGaelscoileanna
 5. bunmhúinteoirí ó Ghaelscoileanna

 

Speisialtóirí

Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean-taithí acu).

Sonraí an Chúrsa - Fómhar 2023

Beidh an cúrsa 20 seachtaine seo ar siúl gach Luan 7pm – 9pm. Cuirfear tús leis an gcúrsa Dé Luain, 25 Meán Fómhair 2023.

Táille

€300

Cláraigh

Baill Nua

Is féidir le baill nua clárú i Seomra ORB G01 Áras Uí Rathaille, Dé Sathairn, 2 Meán Fómhair 2023, 9am - 12pm.

Iar-Bhaill

Seolfar foirm iarratais faoi leith chuig daoine a chláraigh chun rang a dhéanamh linn anuraidh. Beidh treoracha ar fáil ar an bhfoirm iarratais sin.

Sonraí Teagmhála

Isobel Ní Riain
Riarthóir an Chúrsa
R: i.niriain@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr