Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí

Riarthóir: Isobel Ní Riain
Táille: €300

Cúrsa 20 Seachtaine

Luan 7.00pm – 9.00pm, ag tosnú Dé Luain 27 Meán Fómhair 2021.
Clárú: Dé Luain, 13 Meán Fómhair 2021 (dáta deiridh).  Líon isteach an fhoirm iarratais don chúrsa do mhúinteoirí (meánscoil) 2021/22an fhoirm iarratais don chúrsa do mhúinteoirí (bunscoil) 2021/22 is seol an fhoirm chuig g.labh@ucc.ie.

Cur síos ar an gCúrsa

Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoirí:

(i) ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge

(ii) caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga

(iii) scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

 

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo: 

Tarlúintí i rith an lae

(i) Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge

(ii) Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne

(iii) Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile

(iv) Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

Tarlúintí i rith na seachtaine 

(i) Cruinnithe foirne

(ii) Cluichí, clubanna

(iii) Turasanna scoile

(iv) Cuairteoirí, eagraíochtaí, an bhaint idir an scoil agus an tsochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:

(i) ábhair mhúinteoirí

(ii) múinteoirí nua-cháilithe

(iii) múinteoirí atá fostaithe cheana féin i nGaelcholáistí

(iv) múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna i nGaelcholáistí nó i nGaelscoileanna

(v) Bunmhúinteoirí ó Ghaelscoileanna

 

Speisialtóirí

Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean-taithí acu).

Beidh ar na daoine atá ag freastal ar na cúrsaí oíche masc a chaitheamh is cloí le scaradh sóisialta.   D'fhéadfadh na ranganna a bheith ar líne. 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr