Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí

Riarthóir: Marian Ní Shúilliobháin 
Táille: €300 (€240 ráta ar leith)

Cúrsa 20 Seachtaine

Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 10 Meán Fómhair 2018
Clárú: Dé Céadaoin, 5 Meán Fómhair 2018 (dáta deiridh).

Cur síos ar an gCúrsa

Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge.  Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile.  Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:

(i)    ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)   caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga

(iii)  scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo: 

Tarlúintí i rith an lae

(i)     Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)    Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne

(iii)   Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile

(iv)   Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an éiginnteacht, an faitíos srl.)

Tarlúintí i rith na seachtaine 

(i)      Cruinnithe foirne

(ii)     Cluichí, clubanna

(iii)    Turasanna scoile

(iv)    Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:

(i)      ábhair mhúinteoirí

(ii)     múinteoirí nua-cháilithe

(iii)    múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí

(iv)    múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí

Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr