Scéim na Scol

Réamhrá

Is ann don Scéim chun tacaíocht an choláiste le meánscoileanna lánGhaeilge a chur in iúl, chun saol COC idir acadúil, ghaelach agus shóisialta a phlé le ranganna sinsearacha na scol san agus chun daltaí a mhealladh go dtí COC.

Ós amhlaidh go mbíonn beirt mhac léinn agus ball foirne amháin ó dhámha éagsúla ar na painéil, roinntear eolas fairsing ilghnéitheach ar na daltaí a ghlacann páirt.

Tionóladh cruinniú ginearálta le haghaidh rannpháirtithe na scéime i mí an Mhárta chun cuspóirí, téarmaí tagartha agus feabhsúcháin a phlé agus a bheachtú.

Scéim na Scol 2022-2023: Plé agus Moltaí

Eagraíodh cruinniú beag sa Seomra Caidrimh ar an Máirt 21 Márta 2023 chun Scéim na Scol a phlé.

Bhí Nuala de Búrca, Aisling Ní Chléirigh, Bláithín Nic an tSíthigh, Claire Ní Mhuirthile, Isaac Elliott Reynolds agus Karol Ó Colmáin i láthair ar an lá.  

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leo as tacú leis an scéim seo.

 

 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr