Scéim na Scol

Is ann don Scéim chun tacaíocht an choláiste le meánscoileanna lánGhaeilge a chur in iúl, chun saol UCC idir acadúil, ghaelach agus shóisialta a phlé le ranganna sinsearacha na scol san agus chun daltaí a mhealladh go dtí UCC.

Ós amhlaidh go mbíonn beirt mhac léinn agus ball foirne amháin ó dhámha éagsúla ar na painéil, roinntear eolas fairsing ilghnéitheach ar na daltaí a ghlacann páirt.

Tionóladh cruinniú ginearálta le haghaidh rannpháirtithe na scéime i mí an Mhárta chun cuspóirí, téarmaí tagartha agus feabhsúcháin a phlé agus a bheachtú.

Scéim na Scol 2021/22

Ní raibh deis againn dul ar cuairt chuig na meánscoileanna i mbliana is baolach, de bharr na paindéime.

An méid sin ráite, dhein baill foirne agus cúpla mac léinn físeáin ag cur síos ar shaol na hOllscoile.

Scéim na Scol 2021/22

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr