An Coiste Gnó

Ballraíocht an Choiste Gnó 2019/20

Baill Foirne :

Emma Nic Cárthaigh,  Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Féilim Ó hAdhmaill, Staidéar Sóisialta Feidhmeach

Claire Ní Mhuirthile, Ionad na Gaeilge Labhartha

Cearbhall Ó Colmáin, Ionad na Gaeilge Labhartha

Nuala de Búrca, Ionad na Gaeilge Labhartha

Clíodhna Ní Cheallacháin, Oifig na Mac Léinn Lánfhásta

Ciarán Ó Gealbháin, Roinn an Bhéaloidis

 

Urlabhraithe Mic Léinn:

 Nada Ní Chuirrín, Cumann an Cheoil Thraidisiúnta

                Eimear Ní Churtáin , Aontas na Mac Léinn

                Darragh Ó Caoimh, An Chuallacht

                Aisling Nic Cárthaigh, Cumann na Drámaíochta

                Saoirse Ní Argáin, Áras Uí Thuama

Barr