Teaghmháil

Eolas Teagmhála

Is COC eagraíocht mhór le go leor ranna éagsúla, gach ceann acu lena sonraí sonracha féin teagmhála. Bain úsáid as an gcnaipe cuardaigh dubh thuas chun cuardach a dhéanamh ar dhaoine ar leith nó sonraí teagmhála.

 

Príomh Sonraí Teagmhála

Roinn Umhir Ghutháin Ríomhphost
lasc-chláir +353 (0)21 490 300  -
Iontrálacha Fochéime +353 (0)21 490 3571 admissions@ucc.ie
Staidéir Iarchéime +353 (0)21 490 2876 graduatestudies@ucc.ie
Fiosrucháin na meáin  +353 (0)21 490 2371  media@ucc.ie

Scoileanna agus ranna

Na Ceithre Choláiste

  • Ealaíona, Léann Ceilteach agus Eolaíochtaí Sóisialta
  • Gnó agus Dlí
  • Leigheas agus Sláinte

 

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

University College Cork

Bóthar an Choláiste, Corcaigh, T12 K8AF

Barr