2021/2022

MA (MODERN IRISH)

NFQ Level 9, Major Award

Note: Every effort has been made to ensure that the programme and module content as described in the University's Calendar and Book of Modules for the 2021-22 academic year are accurate. However, due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, no guarantee is given that programme/module content, delivery and assessment may not be altered, cancelled, replaced, augmented or otherwise amended. Any changes will ensure the same competencies and Learning Outcomes are met. Programme and/or Module Coordinators will communicate any such changes to students.

Cúrsa 12 mhí (lánaimseartha) nó cúrsa 24 mhí (páirtaimseartha).

Cúrsa a bhfuil dhá chuid ann, mar leanas, atá á thairiscint ag Roinn na Nua-Ghaeilge le haghaidh na céime:
Cuid I: sé cinn de mhodúil a múinfear dhá thráthnóna sa seachtain i gcaitheamh na bliana, agus a mbeidh scrúduithe scríofa á leanúint sa Gheimhreadh nó sa Samhradh;
Cuid II: tráchtas gearr, a mbeidh aontú na Roinne leis, a scríobhfaidh an mac léinn faoi stiúradh duine foirne de chuid na Roinne agus go mbeidh idir 12,000-15,000 focal ann.

Déanfaidh mic léinn 90 creidiúint mar a leanas:

Cuid I

Modúil Riachtanacha:
Déanfaidh mic léinn 20 creidiúint mar a leanas:
GA6001 Scríobh Acadúil na Gaeilge (10 creidiúint) Múinfear é seo thar an dá sheimeastar. Is cúrsa éigeantach é seo.
GA6037 Scileanna Taighde agus Cumarsáide (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2. Is cúrsa éigeantach é seo.

Modúil Roghnacha:
Roghnóidh mic léinn 40 creidiúint as an liosta thíos:
GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 1.
GA6005 Filíocht Mhúscraí ón 18ú hAois Anuas (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2.
GA6011 Scríbhinní Amhlaoibh Uí Shúilleabháin (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2.
GA6020 Advanced Translations Skill (Irish) (10 creidiúint) Múinfear é seo thar an dá sheimeastar.
GA6035 An Scríbhneoireacht Chruthaitheach (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2.
GA6038 An Fhiannaíocht (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 1.

Cuid II
GA6009 Miontráchtas sa Nua-Ghaeilge (30 creidiúint)

Níor ghá go mbeadh gach modúl díobh seo á thairiscint gach bliain.

Module Semester Information may be found here. Module Descriptions may be found here.

Examinations
Full details and regulations governing Examinations for each programme will be contained in the Marks and Standards 2021/2022 Book and for each module in the Book of Modules, 2021/2022.

Postgraduate Diploma in Modern Irish
Candidates who pass at least 60 credits of taught modules may elect to exit the programme and be awarded a Postgraduate Diploma in Modern Irish.

Programme Learning Outcomes for MA in Modern Irish (NFQ Level 9, Major Award)
On successful completion of this programme, students should be able to:

Programme Learning Outcomes for the Postgraduate Diploma in Modern Irish (NFQ Level 9, Major Award)
On successful completion of this programme, students should be able to:


Open ALL sections above