2019/2020

MA (MODERN IRISH)

NFQ Level 9, Major Award

Cúrsa 12 mhí (lánaimseartha) nó cúrsa 24 mhí (páirtaimseartha).

In order to be admitted to the MA in Modern Irish an applicant must have at least an upper Second Class Honours in the subject in the B.A. examination, or an equivalent qualification. All suitably qualified applicants will be required to attend for interview.

Cúrsa a bhfuil dhá chuid ann, mar leanas, atá á thairiscint ag Roinn na Nua-Ghaeilge le haghaidh na céime:
Cuid I: sé cinn de mhodúil a múinfear dhá thráthnóna sa seachtain i gcaitheamh na bliana, agus a mbeidh scrúduithe scríofa á leanúint sa Gheimhreadh nó sa Samhradh;
Cuid II: tráchtas gearr, a mbeidh aontú na Roinne leis, a scríobhfaidh an mac léinn faoi stiúradh duine foirne de chuid na Roinne agus go mbeidh idir 12,000-15,000 focal ann.

Déanfaidh mic léinn 90 creidiúint mar a leanas:

Cuid I

Modúil Riachtanacha:
Déanfaidh mic léinn 20 creidiúint mar a leanas:
GA6001 Scríobh Acadúil na Gaeilge (10 creidiúint) Múinfear é seo thar an dá sheimeastar. Is cúrsa éigeantach é seo.
GA6037 Scileanna Taighde agus Cumarsáide (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2. Is cúrsa éigeantach é seo.

Modúil Roghnacha:
Roghnóidh mic léinn 40 creidiúint as an liosta thíos:
GA6002 Beirt Bhanfhile: Nuala Ní Dhomhnaill agus Biddy Jenkinson (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 1.
GA6005 Filíocht Mhúscraí ón 18ú hAois Anuas (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2.
GA6011 Scríbhinní Amhlaoibh Uí Shúilleabháin (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 2.
GA6035 An Scríbhneoireacht Chruthaitheach (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 1.
GA6038 An Fhiannaíocht (10 creidiúint) Múinfear é seo i Seimeastar 1.

Cuid II
GA6009 Miontráchtas sa Nua-Ghaeilge (30 creidiúint)

Níor ghá go mbeadh gach modúl díobh seo á thairiscint gach bliain.

Module Semester Information may be found here. Module Descriptions may be found here.

Examinations
Full details and regulations governing Examinations for each programme will be contained in the Marks and Standards 2019/2020 Book and for each module in the Book of Modules, 2019/2020.

Postgraduate Diploma in Modern Irish
Candidates who pass at least 60 credits of taught modules may elect to exit the programme and be awarded a Postgraduate Diploma in Modern Irish.

Programme Learning Outcomes for MA in Modern Irish (NFQ Level 9, Major Award)
On successful completion of this programme, students should be able to:

Programme Learning Outcomes for the Postgraduate Diploma in Modern Irish (NFQ Level 9, Major Award)
On successful completion of this programme, students should be able to:


Open ALL sections above