Nuacht

Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta / Research Seminar on the Irish Romantic Tales

28 Samh 2019
Rómánsaíocht

Cainteoiri/Speakers

Andrea Palandri, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath/DIAS
Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University
Ken O Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC
Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/Radboud University
Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC

UCC, 30 Samhain 2019

Seomra Seimineáir CACSSS/CACSSS Seminar Room, Áras Ui Rathaille/O'Rahilly Building 10 am - 4pm
Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí s.nimhurchu@ucc.ie
Admission is free but advance notice to s.nimhurchu@ucc.ie is required

10.00 am Fáilte/Opening
10:10-10:50 Andrea Palandri, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath/DIAS: Gabháltais Shéarlais Mhóir: Comhthéacs liteartha in Eirinn agus san Eoraip

10:50-11:10 Tae agus caife/Tea and coffee 

11:10-11:50 Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University: An dúchas agus leanúnachas an traidisiúin in Bodach an Chóta Lachtna

11:50-12:30 Ken O Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC: Idir dhá rómánsaíocht: Eachtra Chonaill Gulban agus eachtrai Mhaghnuis Ui Dhomhnaill

12:30-2:00 Lón/Lunch
2:00-2:40 Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/Radboud University: Continuity and discontinuity in the Céilidhe Iosgaide Léithe

2:40-3:20 Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC: Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá

3:20-4:00 Plé agus dúnadh/Discussion and closing remarks

Nóta: Beidh aistriúchán comhuaineach ar fáil do na cainteanna Gaeilge Note: Simultaneous translation will be available for the Irish-language talks

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr