Scoláireachtaí Gaeltachta

Suas le 100 mac léinn a théann ar scoláireacht gach bliain. Caitheann na scoláirí seachtain amháin i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Chomh maith le lóistín a sholáthar, socraíonn foireann an Ionaid clár iomlán imeachtaí do na mic léinn a bhíonn páirteach sa scéim.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr