Scéim Teanga UCC

Sheol Uachtarán COC, An Dr Micheál Ó Murchú, Scéim Teanga na hOllscoile 2006-2009 ar an 17 Bealtaine 2007.

Faoi réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, caithfidh comhlachtaí poiblí agus comhlachtaí atá maoinithe ar bhonn poiblí scéim fhoirmiúil a ullmhú a shonraíonn leibhéal na seirbhíse a sholáthrófar trí Ghaeilge.  Tá scéim COC faofa ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus cuireann sí na príomhsheirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge a úsáideann mic léinn agus an pobal i gcoitinne.  Leagtar béim ar leith ar ábhar na meán trí Ghaeilge, ar chumarsáid ghutháin agus ar sheirbhísí fáiltithe, ar leaganacha dátheangacha de príomhleathanaigh an tsuímh idirlín, ar chlárú ríomhphoist as Gaeilge nó Béarla, ar chlárú cúrsaí, ar fhoilseacháin agus ar sheirbhísí na leabharlainne.

Mar chuid den scéim cuirfear cúrsaí athnuachana sa Ghaeilge ar fáil don fhoireann ar mhian leo a gcumas sa Ghaeilge a ardú go dtí an leibhéal is gá chun an tseirbhís a chur ar fáil.

Agus fáilte á cur aige roimh an tionscnamh, dúirt Uachtarán COC, An Dr Micheál Ó Murchú, gur léirigh an scéim go raibh COC tugtha don Ghaeilge agus gur chuir sí leis an méíd atá á dhéanamh ag COC don teanga cheana féin.  Dúirt sé go dtéann tacaíocht láidir shubstaintiúil de chuid COC don Ghaeilge i bhfad siar.  Cuireadh le cúrsaí acadúla éagsúla chun go mbeadh staidéar ar an nGaeilge mar chuid díobh, ina measc Dlí, Tráchtáil agus Leigheas.  I dteannta leis seo, cuirtear cúrsaí den chéad scoth ar fáil i réimsí traidisiúnta de léann na Gaeilge.  Rinne an Dr Ó Murchú trácht ar an mórthacaíocht atá ann don Ghaeilge i measc phobal na hOllscoile agus ba mhór an sásamh dó é go leanann COC leis an bhforbairt ar réimse na ranganna as Gaeilge a chuirtear ar fáil don fhoireann, don lucht teagaisc agus do ghrúpaí gairmiúla eile, do mhic léinn (eachtrannaigh san áireamh) chomh maith le pobal Chorcaí agus máguaird.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr