Fochoiste an Aistriúcháin

Is é cúram Ionad na Gaeilge Labhartha Polasaí Dátheangach COC a chur i bhfeidhm agus a stiúradh.

Mar chuid de sin táimid ar fáil ag aon dream san Ollscoil a bhfuil uathu a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus Gaeilge a chur ar a gcuid páipéarachais agus fógraí.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr