Karol Coleman

Is as Baile an Chollaigh do Karol. Bhain sé céim BA amach sa Ghaelainn agus sa tSocheolaíocht sa bhliain 2002. Bronnadh an tArd-Teastas i nGnó, in Airgeadas agus i Ríomhaireacht air sa bhliain 2003 agus céim mháistreachta sna hIlmheáin Teicneolaíochta sa bhliain 2005.

Fad is a bhí Karol ag déanamh staidéir ar na hIlmheáin i 2004 agus 2005 bhí sé ag obair sa Lárionad Ríomhaireachta san Ollscoil. Chaith sé breis is bliain ag obair do Roinn an Bhéaloidis ar na tionscnaimh "An Léann Dúchais Leictreonach" agus "BREAK". Thosnaigh sé ag obair sa Ghaeilge Labhartha go párt-aimseartha i mí Feabhra 2006 agus i mí Dheireadh Fomhair 2006 thosnaigh sé ag obair don Ionad go lán-aimseartha.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr