Brian Ó Donnchadha

Teagascóir - Aistritheoir
Teileafón: x3105 
Ríomhphost: brianod@ucc.ie

Thosnaigh Brian amach mar mheánmhúinteoir Gaeilge agus Gearmáinise agus tá BA. sna teangacha sin aige. Chaith sé téarma mar léachtóir cúnta Gaeilge i Roinn an Oideachais i gColáiste Mhuire gan Smál sular fostaíodh é mar Theagascóir-Riarthóir san Ionad. I dteannta ranganna comhrá, tá ranganna foghraíochta, gramadaí, agus ghramadach na Sean-Ghaeilge múinte aige do na Ranna Gaeilge in COC. Tá an-spéis aige i dteangeolaíocht, go háirithe i bhFoghlaim Teangacha agus sa Tumoideachas agus bhain sé MA amach sa Teangeolaíocht Fheidhmeach sa bhliain 2001. Is breá leis Iarthar Duibhneach agus is minic a théann sé siar go Dún Chíomháin le mic léinn UCC nó go Fionn Trá chun obair ar na cúrsaí samhraidh. Chomh maith leis an nGaeilge agus cúrsaí teanga, tá suim ag Brian sa cheol, sa drámaíocht, sa léitheoireacht agus sna scannáin.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr