Ríomhaireacht don bhFoireann

Achoimre ar an gCúrsa

Cuireann Aonad Ríomhaireachta an Ionaid traenáil reatha ar fáil d’fhoireann Ghaeilge COC (agus d’fhoirne eile nach iad). 

Tugann siad cúrsaí lae ar úsáid na teicneolaíochta sa mhúineadh agus san fhoglaim agus cúrsaí eile ar na scileanna is gá chun sin a chur i bhfeidhm.

Ar na scileanna a dtugann siad cúrsaí orthu tá:
Dearadh Gréasáin
Eagarthóireacht Fuaime agus Físe
Próiseáil Focal
Úsáid an Osteilgeora Ríomhaireachta

Sonraí Teagmhála

Ciarán Dawson,
Riarthóir an Chúrsa,
c.dawson@ucc.ie.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr