Cúrsaí Ríomhaireachta (Gutháin Chliste is Táibléidí)

Riarthóir: Karol Coleman
Táille: €50

Bíonn dhá chúrsa againn gach bliain, ceann sa chéad seimeastar is an ceann eile sa tarna seimeastar.  Seo sampla do roinnt nithe atá déanta againn sa chúrsa le cúpla bliain anuas:

  • Trealamh nua a cheannach
  • Microsoft Office (Word, PowerPoint srl)
  • Blagadóireacht
  • Na meáin shóisialta (Facebook, Twitter srl)
  • Grianghraifeanna a chur ar an ríomhaire is eagarthóireacht a dhéanamh orthu
  • Nithe a chur ón ríomhaire go dtí an guthán cliste/táibléad atá agat.
  • Néalríomhaireacht.  Cad atá i gceist domsa?

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr