Gramadach na Gaeilge

Riarthóir: Seán Ó Laoi 
Táille: Táille tinrimh

Dírithe ar: Fochéimithe, Iarchéimithe, Ábhar múinteoirí, Foireann COC le Gaeilge, agus Pobal na Gaeilge.

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas: An t-ainmfhocal, an chopail, na tuisil, iolraí, an aidiacht, uimhreacha, réimíreanna is iarmhíreanna, an séimhiú, cúrsaí foclóra, srl. Déanfar tagairt, leis, don ngramadach mar ghné ar leith de cheird an aistriúcháin.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr