Gramadach na Gaeilge

Achoimre ar an gCúrsa

Dírithe ar: Fochéimithe, Iarchéimithe, Ábhar múinteoirí, Foireann COC le Gaeilge, agus Pobal na Gaeilge.

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas: An t-ainmfhocal, an chopail, na tuisil, iolraí, an aidiacht, uimhreacha, réimíreanna is iarmhíreanna, an séimhiú, cúrsaí foclóra, srl. Déanfar tagairt, leis, don ngramadach mar ghné ar leith de cheird an aistriúcháin.

Sonraí Teagmhála

Seán Ó Laoi,
Riarthóir an Chúrsa,
s.olaoi@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr