Scileanna

Ríomhaireacht don bhFoireann

Cuireann Aonad Ríomhaireachta an Ionaid traenáil reatha ar fáil d’fhoireann Ghaeilge COC (agus d’fhoirne eile nach iad).

Tugann siad cúrsaí lae ar úsáid na teicneolaíochta sa mhúineadh agus san fhoglaim agus cúrsaí eile ar na scileanna is gá chun sin a chur i bhfeidhm.

Ar na scileanna a dtugann siad cúrsaí orthu tá:

 • dearadh gréasáin
 • eagarthóireacht fuaime agus físe
 • próiseáil focal
 • úsáid an osteilgeora ríomhaireachta

Riarthóir an Chúrsa:
Ciarán Dawson
R: c.dawson@ucc.ie

Cúrsaí agus Cainteanna TFC

Cuirtear cúrsaí agus cainteanna TFC (Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide) ar siúl san Ionad nuair a bhíonn éileamh ar a leithéid. Seo sampla de na nithe atá pléite againn ag na cainteanna/cúrsaí seo:

 • Trealamh nua a cheannach
 • Microsoft Office (Word, PowerPoint srl)
 • Blagadóireacht
 • Na meáin shóisialta (Facebook, Twitter srl)
 • Grianghraifeanna a chur ar an ríomhaire is eagarthóireacht a dhéanamh orthu
 • Nithe a chur ón ríomhaire go dtí an guthán cliste/táibléad atá agat.
 • Néalríomhaireacht. Cad atá i gceist domsa?

Riarthóir an Chúrsa:
Karol Coleman
R: k.coleman@ucc.ie

Cúrsa Gramadaí

Dírithe ar: Fochéimithe, Iarchéimithe, Ábhar múinteoirí, Foireann COC le Gaeilge, agus Pobal na Gaeilge.

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas: An t-ainmfhocal, an chopail, na tuisil, iolraí, an aidiacht, uimhreacha, réimíreanna is iarmhíreanna, an séimhiú, cúrsaí foclóra, srl. Déanfar tagairt, leis, don ngramadach mar ghné ar leith de cheird an aistriúcháin.

Riarthóir an Chúrsa:
Seán Ó Laoi
R: s.olaoi@ucc.ie

Cúrsa Iriseoireachta

Gearrchúrsa in Iriseoireacht na Gaeilge lena n-áireofar gné na hiriseoireachta raidió is gné na hiriseoireachta clóite. Is í aidhm an chúrsa oiliúint phraiticiúil a thabhairt do mhic léinn san Iriseoireacht Chló is san Iriseoireacht Raidió mar a léirítear í i(n) nuachtáin, irisí, irisleabhair is ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life srl.

Riarthóir an Chúrsa:
Seán Ó Laoi
R: s.olaoi@ucc.ie

Gearrchúrsa i mBunscileanna an Aistriúcháin

Clúdaítear na hábhair seo a leanas mar chuid den chúrsa seo.

 • Déantar iniúchadh sa chúrsa seo ar aistriú téacsanna éagsúla, ina measc, tuarascálacha, litríocht, treoracha, téacslo eabhair scoile, paimfléid, comharthaí srl.
 • Féachtar ar mhionphointí gramadaí a bhaineann go dlúth le ceird an aistriúcháin. Scrúdófar an Caighdeán Oifigiúil, an stair a bhaineann leis agus na hathruithe atá tagtha ar an bhfód le déanaí.
 • Múintear roinnt scileanna eagarthóireachta.
 • Pléitear cúrsaí stíle, mar shampla béarlachas!
 • Tugtar léargas chomh maith ar na foinsí atá ar fáil don aistritheoir, go háirithe iad san atá ar líne (tearma.ie agus focloir.ie…)

 

Ní gá go mbeadh taithí ag rannpháirtithe an chúrsa seo ar an aistriúchán féin ach tá ardchaighdeán Gaeilge idir scríobh agus labhairt riachtanach le haghaidh an chúrsa seo.

Riarthóir an Chúrsa:
Brian Ó Donnchadha
R: brianod@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr