Cúrsa Comhrá do Mhic Léinn le Spéis sa Bhunmhúinteoireacht

Achoimre ar an gCúrsa

Brúigh anseo led' thoil má tá eolas uait maidir leis an gcúrsa do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoin scrúdú Gaeilge don MGO (Bunmhúinteoireacht) i 2023.

Beidh an cúrsa idirghníomhach seo dírithe ar na nithe seo a leanas: 

  • Comhrá líofa, soiléir a dhéanamh as Gaeilge.
  • Eolas ar shaol na Gaeilge a chur ar fáil do na scoláirí.
  • Eolas a chur ar fáil maidir leis na scrúduithe cainte Gaeilge a bhíonn ann don bhunmhúinteoireacht.

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhic léinn atá, ar a laghad, sa dara bliain dá gcúrsa.  Beidh spéis faoi leith acu sa bhunmhúinteoireacht mar ghairm bheatha.   Beidh caighdeán maith Gaeilge ag an mac léinn (H4 san ardteist nó a chomhionann).  Níl an cúrsa seo oiriúnach do mhic léinn atá ag déanamh na Gaeilge mar ábhar acadúil.  Molaimid an Cúrsa Gaeilge do mhic léinn nach gcomhlíonann na critéir seo. 

Sonraí an Chúrsa - Fómhar 2023

Dátaí an Chúrsa: an tseachtain dár tús 25 Meán Fómhair 2023 – an tseachtain dár tús 13 Samhain 2023* (uair a chloig gach seachtain ar feadh ocht seachtaine). Cuirfear ceist ort maidir le do thráthchlár ar an bhfoirm iarratais. Socrófar an rang seo ag am atá oiriúnach d'fhormhór na scoláirí.

Suíomh: Beidh na ranganna seo ar siúl ar an gcampas. 

Spriocadháta:  Dé Máirt, 19 Meán Fómhair 2023, 3.00pm.

Eolas Maidir le do Rang:  Seolfar ríomhphost chuig do chuntas Umail maidir leis an rang atá socraithe Dé Máirt 19 Meán Fómhair 2023. Má tá an t-am seo oiriúnach duit, beidh tú ábalta díol as an gcúrsa leis an nasc a bheidh sa ríomhphost seo.   

* Cuirfear rang breise ar siúl do scoláirí a chaillfidh amach ar rang de bharr lá saoire bainc.  

Táille

€30.

Cláraigh

Cuirfear tús leis an gclárú don chúrsa seo i mí Lúnasa 2023.

Sonraí Teagmhála

Karol Coleman
Riarthóir an Chúrsa
k.coleman@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr