Cúrsa Comhrá do Mhic Léinn le Spéis sa Bhunmhúinteoireacht

Achoimre ar an gCúrsa

Brúigh anseo led' thoil má tá eolas uait maidir leis an gcúrsa do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoin scrúdú Gaeilge don MGO (Bunmhúinteoireacht) i 2023.

Beidh an cúrsa idirghníomhach seo dírithe ar na nithe seo a leanas: 

  • Comhrá líofa, soiléir a dhéanamh as Gaeilge.
  • Eolas ar shaol na Gaeilge a chur ar fáil do na scoláirí.
  • Eolas a chur ar fáil maidir leis na scrúduithe cainte Gaeilge a bhíonn ann don bhunmhúinteoireacht.

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhic léinn atá, ar a laghad, sa dara bliain dá gcúrsa.  Beidh spéis faoi leith acu sa bhunmhúinteoireacht mar ghairm bheatha.   Beidh caighdeán maith Gaeilge ag an mac léinn (H4 san ardteist nó a chomhionann).  Níl an cúrsa seo oiriúnach do mhic léinn atá ag déanamh na Gaeilge mar ábhar acadúil.  Molaimid an Cúrsa Gaeilge do mhic léinn nach gcomhlíonann na critéir seo. 

Sonraí an Chúrsa - Fómhar 2022

Dátaí an Chúrsa: an tseachtain dár tús 26 Meán Fómhair 2022 – an tseachtain dár tús 14 Samhain 2022* (uair a chloig gach seachtain ar feadh 8 seachtaine).   Cuirfear ceist ort maidir le do thráthchlár ar an bhfoirm iarratais.  Déanfar gach iarracht rang a shocrú duit ag am atá oiriúnach duitse. 

Suíomh: Beidh na ranganna seo ar siúl ar an gcampas. 

Spriocadháta:  Déardaoin 22 Meán Fómhair 2022 ag a 5.00pm.

Eolas Maidir le do Rang:  Beidh an rang seo ar siúl gach Déardaoin 12-1pm.

* Cuirfear rang breise ar siúl do scoláirí a chaillfidh amach ar rang de bharr lá saoire bainc.  

Táille

€30.

Cláraigh

Tá an clárú thart anois don bhliain acadúil 2022/23.

Sonraí Teagmhála

Karol Coleman,
Riarthóir an Chúrsa,
k.coleman@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr