Cúrsa Gramadaí do Mhic Léinn

Achoimre ar an gCúrsa

Múinfear an cúrsa seo trí mheán na Gaeilge amháin.

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas:

 • An t-ainmfhocal
 • An Chopail
 • Na tuisil
 • Iolraí
 • An aidiacht
 • Uimhreacha
 • Réimíreanna is iarmhíreanna
 • An Séimhiú
 • Cúrsaí foclóra, 7rl
Tá an cúrsa seo ar fáil do scoláirí le Gaeilge mhaith is le spéis faoi leith i ngramadach na Gaeilge.

Sonraí an Chúrsa - Earrach 2023

Dátaí an Chúrsa: an tseachtain dár tús 6 Feabhra 2023 – an tseachtain dár tús 20 Márta 2023* (uair a chloig gach seachtain ar feadh 7 seachtaine).   Cuirfear ceist ort maidir le do thráthchlár ar an bhfoirm iarratais.  Socrófar an rang seo ag am atá oiriúnach d'fhormhór na scoláirí.

Suíomh: Beidh na ranganna seo ar siúl ar an gcampas. 

Spriocdháta:  Dé Luain 30 Eanáir 2023 ag a 10am.

Eolas Maidir leis an Rang:  Seolfar ríomhphost chuig do chuntas Umail maidir leis an rang atá socraithe ar an Máirt, 31 Eanáir 2023 nó roimhe sin.  Má tá an t-am seo oiriúnach duit, beidh tú ábalta díol as an gcúrsa leis an nasc a bheidh sa ríomhphost seo.   

* Cuirfear rang breise ar siúl do scoláirí a chaill amach ar rang de bharr lá saoire bainc.

Táille

€30.

Cláraigh

Na céimeanna bainteach leis an gclárú ar líne:

 1. An fhoirm iarratais thíos a líonadh amach.  Beidh ort logáil isteach ag baint úsáide as an ríomhphost umail de chuid UCC agus an pasfhocal atá agat chun teacht ar an bhfoirm iarratais.
 2. Gheobhaidh tú ríomhphost maidir leis an rang atá eagraithe ar an Máirt, 31ú Eanáir 2023 nó roimhe sin.
 3. Má tá an t-am seo oiriúnach duit is féidir leat úsáid a bhaint as an nasc a bheidh sa ríomhphost seo chun díol as an gcúrsa.

Ní féidir linn spás a choimeád duit go dtí go mbeidh na céimeanna seo comhlánaithe ina n-iomláine. 

Má tá aon fhadhb nó aon cheist agat maidir leis an gclárú is féidir ríomhphost a sheoladh chuig k.coleman@ucc.ie.

Muna féidir leat an fhoirm iarratais a fheiscint is féidir brú anseo chun teacht air.

Sonraí Teagmhála

Karol Coleman,
Riarthóir an Chúrsa,
k.coleman@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr