Cúrsa Gramadaí do Mhic Léinn

Achoimre ar an gCúrsa

Múinfear an cúrsa seo trí mheán na Gaeilge amháin.

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas:

  • An t-ainmfhocal
  • An Chopail
  • Na tuisil
  • Iolraí
  • An aidiacht
  • Uimhreacha
  • Réimíreanna is iarmhíreanna
  • An Séimhiú
  • Cúrsaí foclóra, 7rl
Tá an cúrsa seo ar fáil do scoláirí le Gaeilge mhaith is le spéis faoi leith i ngramadach na Gaeilge.

Sonraí an Chúrsa - Earrach 2023

Dátaí an Chúrsa: an tseachtain dár tús 6 Feabhra 2023 – an tseachtain dár tús 20 Márta 2023* (uair a chloig gach seachtain ar feadh 7 seachtaine).   Cuirfear ceist ort maidir le do thráthchlár ar an bhfoirm iarratais.  Socrófar an rang seo ag am atá oiriúnach d'fhormhór na scoláirí.

Suíomh: Beidh na ranganna seo ar siúl ar an gcampas. 

Spriocdháta:  Dé Luain 30 Eanáir 2023 ag a 10am.

Eolas Maidir leis an Rang:  Seolfar ríomhphost chuig do chuntas Umail maidir leis an rang atá socraithe ar an Máirt, 31 Eanáir 2023 nó roimhe sin.  Má tá an t-am seo oiriúnach duit, beidh tú ábalta díol as an gcúrsa leis an nasc a bheidh sa ríomhphost seo.   

* Cuirfear rang breise ar siúl do scoláirí a chaill amach ar rang de bharr lá saoire bainc.

Táille

€30.

Cláraigh

Tá an clárú don gcúrsa seo thart anois.

Sonraí Teagmhála

Karol Coleman
Riarthóir an Chúrsa
k.coleman@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr