Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí Bunscoile

Riarthóir: Isobel Ní Riain
Táille: €300

Fad an chúrsa: 20 seachtain.

Am: 7.00pm – 9.00pm (sos tae/caife san áireamh).

Clárú: Déardaoin, 5 Meán Fómhair 2019 (dáta deiridh).

Ag tosú: Seachtain dar tús Dé Máirt, 10 Meán Fómhair 2019. (Críochnóidh seimeastar 1 an tseachtain dar tús Dé Máirt, 26 Samhain 2019 agus tosófar arís an tseachtain dar tús Dé Máirt, 07 Eanáir 2020. Ní bheidh ranganna ar siúl i rith sosanna lár-théarma).

Cuirfidh Coláiste na hOllscoile Corcaigh ranganna Gaeilge ar fáil do mhúinteoirí bunscoile sa bhliain acadúil 2019/2020.  Is do mhúinteoirí bunscoile amháin na ranganna seo. Díreofar go príomha ar dhá ghné den teanga, an comhrá agus an ghramadach.  Cuideofar le daoine a bheith páirteach sa chomhrá gníomhach agus pléifear go leanúnach ceisteanna gramadaí a thagann aníos sa chaint go minic.  Chuige seo beidh seisiún ceisteanna agus freagraí mar chuid dhílis den chúrsa seo agus soiléireofar deacrachtaí teanga ar bhonn rialta.  Ni bheidh aon scrúdú i gceist ach bronnfaidh Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile Corcaigh teastas tinrimh faoin teideal FGL. 

 

 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr