An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile (T.G.M.I.) - MGO1 agus MGO2

Riarthóir: Nuala de Búrca
Táille: €50
 

Cuirfear cúrsa speisialta sa Ghaeilge Labhartha ar fáil san Ollscoil do mhic léinn na Máistreachta Gairmiúla in Oideachas (MGO) .

Is é cuspóir an chúrsa cabhrú le mic léinn an MGO caighdeán maith i labhairt na Gaeilge a bhaint amach is chun lámh chúnta a thabhairt dóibh ullmhú don scrúdú cainte Gaeilge TGMI.

Mairfidh an cúrsa 15 seachtaine (1 uair an chloig sa tseachtain).   Déantar gach iarracht an rang a chur ar siúl ag am atá oiriúnach duit.

Dáta deireanach ar a nglacfar le foirm iarratais/táille: Céadaoin, 18 Meán Fómhair 2019. (Ní ghlacfar le hiarratais déanacha).

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr