GA1121: Introduction to Modern Irish/Intermediate

Achoimre ar an gCúrsa

An bhéim a cuireadh ar an teanga labhartha in GA1120, leantar di agus cuirtear léi in GA1121.  Beidh rang cultúrtha amháin in aghaidh na seachtaine ar fáil leis an gcúrsa seo chomh maith.

Cúrsa 12 sheachtain is ea GA1121. Deintear ceithre huaire an chloig teagaisc sa tseachtain agus bíonn roinnt obair bhaile le déanamh.  Tosnaíonn an cúrsa féin sa dara seimeastar. 

Sonraí an Chúrsa - Earrach 2022.

Tá na hamanta go mbeidh na ranganna seo ar siúl le socrú.   Cuirfear tús leis an gcúrsa 17 Eanáir 2022. 

Táille

Tá an cúrsa seo saor in aisce ach tá táille €50 ann do scoláirí nach bhfuil creidúintí á lorg acu.

Cláraigh

Cuirfear foirm iarratais ar fáil do lucht GA1120: Introduction to Modern Irish nuair a bheidh an cúrsa ag teacht chun deiridh.   Muna bhfuil tú cláraithe don gcúrsa seo, seol ríomhphost chuig n.deburca@ucc.ie chun teacht ar an bhfoirm iarratais.

Sonraí Teagmhála

Nuala de Búrca,
Riarthóir an Chúrsa,
n.deburca@ucc.ie.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr