GA1121: Introduction to Modern Irish/Intermediate

Riarthóir: Nuala de Búrca
Táille: saor in aisce (€50 dóibh siúd nach bhfuil creidiúintí á lorg acu)

An bhéim a cuireadh ar an teanga labhartha in GA1120, leantar di agus cuirtear léi in GA1121.  Beidh rang cultúrtha amháin in aghaidh na seachtaine ar fáil leis an gcúrsa seo chomh maith. Socrófar deireadh seachtaine sa Ghaeltacht leis (21 Feabhra - 23 Feabhra 2020).

Cúrsa 12 sheachtain is ea GA1121. Deintear ceithre huaire an chloig teagaisc sa tseachtain agus bíonn roinnt obair bhaile le déanamh. Tosnaíonn an cúrsa féin sa dara seimeastar.  Tá na hamanta go mbeidh na ranganna seo ar siúl le socrú.   Cuirfear tús leis an gcúrsa 13 Eanáir 2020. 

Beidh clárú do na ranganna seo ar siúl 1:00pm, Dé Máirt, 10 Meán Fómhair 2019 i Seomra G01 in Áras Uí Rathaille.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr