GA1120: Introduction to Modern Irish

Riarthóir: Isobel Ní Riain
Táille: saor in aisce (€50 dóibh siúd nach bhfuil creidiúintí á lorg acu)

Réamhchúrsa Gaeilge is ea é seo. Is ar mhic léinn nach bhfuil aon chleachtadh ná taithí acu cheana a fhreastalaíonn sé agus is ar an dteanga labhartha a leagtar an bhéim. 

Cúrsa 10 seachtaine atá ann ina ndeintear trí huaire an chloig teagaisc in aghaidh na seachtaine chomh maith le pé obair bhaile a thugtar.

Fómhair 2019
Tosnóidh an cúrsa seo 16 Meán Fómhair 2019.

Beidh clárú do na ranganna seo ar siúl 1.00pm, Dé Máirt, 10 Meán Fómhair 2019 i Seomra G01 in Áras Uí Rathaille.

Beidh na scrúduithe a bhaineann leis an gcúrsa seo ar siúl an tseachtain dár tús 25 Samhain 2019.


Earrach 2020
Tosnóidh an cúrsa seo 20 Eanáir 2020.

Beidh clárú do na ranganna seo ar siúl 1.00pm, Dé Máirt, 14 Eanáir 2020 i Seomra G01 in Áras Uí Rathaille.

Beidh na scrúduithe a bhaineann leis an gcúrsa seo ar siúl an tseachtain dár tús 30 Márta 2020.

 

 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr