Cúrsaí Acadúla

Cúrsaí Acadúla

GA1120: Introduction to Modern Irish  >>  Réamhchúrsa Gaeilge do mhic léinn UCC nach bhfuil taithí acu ar an nGaeilge

GA1121: Introduction to Modern Irish/Intermediate >>  An bhéim a cuireadh ar an teanga labhartha in GA1120, leantar di agus cuirtear léi in GA1121

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr