Cúrsaí sa Ghaeilge Labhartha d’Fhoireann na hOllscoile

Achoimre ar an gCúrsa

Cúrsa is ea é seo do bhaill foirne na hOllscoile seo. Is de réir an chaighdeán Gaeilge atá acu a leagtar amach na ranganna. Cuirtear fáilte roimh gach ball foirne.
 
 

Táille

Táille tinrimh.

Sonraí Teagmhála

Seán Ó Laoi,
Riarthóir an Chúrsa,
s.olaoi@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr