Cúrsa Gramadaí do Mhic Léinn

Riarthóir:  Cearbhall Ó Colmáin
Táille:  €55

Déanfar trácht mar chuid den gcúrsa ar an méid seo leanas:

  • An t-ainmfhocal
  • An Chopail
  • Na tuisil
  • Iolraí
  • An aidiacht
  • Uimhreacha
  • Réimíreanna is iarmhíreanna
  • An Séimhiú
  • Cúrsaí foclóra, 7rl
Tá an cúrsa seo ar fáil do scoláirí le Gaeilge mhaith le spéis faoi leith i ngramadach na Gaeilge.

Is féidir clárú ar líne anois chun tabhairt faoin gcúrsa seo.  Abair linn cathain nach féidir leat freastal ar rang ar an bhfoirm iarratais.  Déanfaimid iarracht rang a shocrú duit ag am atá oiriúnach duit.  Gheobhaidh tú ríomhphost ar a laghad dhá lá sula gcuirtear tús leis an rang a bheidh agat leis an eolas ar fad maidir leis an rang sin.

Beidh an cúrsa ar siúl ar na dátaí seo a leanas:

Dé Céadaoin 29 Eanáir 2020 – Dé Máirt 25 Márta 2020 (uair a chloig gach seachtain ar feadh 8 seachtaine)*

An spriocdáta a bheidh ann ná Dé Céadaoin 22 Eanáir 2020 ag a 5 a chlog.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr