Cúrsa Gaeilge do Mhic Léinn UCC

Riarthóir: Karol Coleman
Táille:  €30

Tá an cúrsa seo ar fáil do gach mac léinn atá ag freastal ar UCC.  

Beidh an cúrsa seo dírithe ar na nithe seo a leanas: 

  • Comhrá líofa, soiléir a dhéanamh as Gaeilge.
  • Eolas ar shaol na Gaeilge a chur ar fáil do na scoláirí.
  • Beidh plé ann maidir le téamaí éagsúla atá bainteach le saol an scoláire féin, saol na hOllscoile, saol na Gaeilge in UCC mar aon le scéalta atá sa nuacht.
Tá an cúrsa seo oiriúnach do scoláirí má tá suim acu sa Ghaeilge, má theastaíonn uathu feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, má tá spéis acu post le Gaeilge a bheith acu sa todhchaí nó má tá an Ghaeilge acu mar ábhar acadúil anseo sa choláiste.

Is féidir tabhairt faoin gcúrsa seo sa chéad nó sa dara seimeastar.  

 

Tá cúrsaí do scoláirí nach bhfuil aon taithí acu ar an nGaeilge ar fáil anseo.

Beidh an cúrsa ar siúl ar na dátaí seo a leanas:

Seimeastar 2: Dé Luain 8 Feabhra 2021 –Dé hAoine 2 Aibreán 2021 (uair a chloig gach seachtain ar feadh 8 seachtaine) *

An spriocadáta a bheidh ann i Seimeastar 2 ná Dé Máirt 2 Feabhra 2021 ag a 5.00pm.

Beidh na ranganna seo ar fad ar líne.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr