Ballraíocht

BALLRAÍOCHT AN BHOIRD 2015 – 2018

(a) BAILL EX-OFFICIO:

An tUachtarán, An tOllamh Pádraig Ó Sé nó a (h)ainmniú

An tUas Ciarán Ó Gealbháin (Cathaoirleach arna ainmniú ag an Uachtarán)

An Cláraitheoir, An tOllamh John O'Halloran

An tOll le Nua-Ghaeilge, Pádraig Ó Macháin

An tOll le Sean- agus le Meán-Ghaeilge, John Carey

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn, Seán Ó Riabhaigh

 

(b) BAILL TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

 An tUas Diarmuid Ó Mathúna

An Dr Marian Nic Cárthaigh

 

(c)  BAILL AINMNITHE AG AN gCOMHAIRLE ACADÚIL AGUS TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

 An tOll Emer Rogan     

 An tOll Cathal O’Connell

           

(d)   BAILL AINMNITHE AG NA CEITHRE CHOLÁISTE ACADÚLA:

           

Coláiste an Leighis 7 na Sláinte

An Dr Colm Ó Tuathaigh

Coláiste an Ghnó 7 an Dlí

An Dr Seán Ó Conaill

Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEalaíochtaí Sóisialta

An Dr Caoimhín Ó Muirí

Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia

An Dr Pádraig Mac Cárthaigh

 

(e)  BAILL A COMHTHOGHADH:

An Dr Orla Ní Dhubhghaill        

An Dr Stiofán Ó Cadhla

 

 

An RúnaíMarian Ní Shúilliobháin

22 Bealtaine 2018

 

Barr