Ballraíocht

BALLRAÍOCHT AN BHOIRD 2019-2024

(a) BAILL EX-OFFICIO:

An tUachtarán, Patrick Ó Sé
Oifig an Uachtaráin

An Dr Ciarán Ó Gealbháin
Roinn an Bhéaloidis

An Cláraitheoir, An tOllamh John O'Halloran
Oifig an Chláraitheora

An tOll Pádraig Ó Macháin
Roinn na Nua-Ghaeilge

An tOll John Carey
Roinn na Sean- & Meán-Ghaeilge

Eimear Ní Churtáin
Aontas na Mac Léinn

 

(b) BAILL TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

Mr Michael Delargey

Dr. Dermot O’Mahoney

 

(c)  BAILL AINMNITHE AG AN gCOMHAIRLE ACADÚIL AGUS TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

An Dr Ciara O’Toole
Scoil na dTeiripí Cliniciúla 

An tOll Cathal O’Connell
Scoil na Staidéar Sóisialta Feidhmeach

           

(d)   BAILL AINMNITHE AG NA CEITHRE CHOLÁISTE ACADÚLA:

An Dr Seán Ó Conaill
Roinn an Dlí

An Dr Caoimhín Ó Muirí
Roinn na Sean-Ghaeilge

Dr John MacSharry
Coláiste an Leighis agus na Sláinte

Dr Jerry Reen
Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta 7 na hEolaíochta Bia

 

(e)  BAILL LE COMHTHOGHADH:

An Dr Orla Ní Dhubhghaill        

Claire Ní Mhuirthille, Uas.

 

 

An Rúnaí:  Dr Caitríona Ní Churtáin

 

 

Barr