Siobhán Ní Dhonghaile

Siobhán Ní Dhonghaile

Contact Details:

Position:

Cúntóir Feidhmitheach Sinsearach / Senior Executive Assistant

Category:

Administrative

Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Department of Early and Medieval Irish

Bloc A, Urlár na Talún, Áras Uí Rathaille / Block A, Ground Floor, O'Rahilly Building, UCC, Cork

Top