An tUachtarán An tOllamh Micheál Ó Murchú (Ex Officio)
An tUas D. Ó hAodha (Cathaoirleach arna ainmniú ag an Uachtarán)(Ex Officio)
An Cláraitheoir An tOllamh P.S. Giller (Ex Officio)
Other Members Kathleen Uí Barry (Ineadaí arna ainmniú ag an gCláraitheoir)(Ex Officio)
An tOllamh le Nua-Ghaelige
An tOllamh le Sean agus le Meán Ghaelige, M. Herbert (Ex Officio)
Oifigeach Gaelige Aontas na Mac Léinn,  (Ex Offico)
An tUas. D. Ó Mathúna
An Dr. M. NicCárthaigh
2 AC members:  awaiting nominations
An Dr. P. Mac Cárthaigh
An Dr. S. Ó Cadhla
An Dr. C. Ó Tuathaigh
An tUas S. Ó Conaill
An tUas P. Ruiséal (An Runaí)
Close X