Liam Ó Murchú

Liam P. Ó Murchú, M.A.

Rugadh i gCorcaigh é.

Oideachassa Mhainistir Thuaidh, Corcaigh; i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh; i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.

Suim aige i litríocht, i stair agus i dteangeolaíocht na Gaeilge. Ceangal láidir pearsanta aige le Gaeltacht Chorca Dhuibhne.

Teaching and Research Interests

Is iad na réimsí scolártha is suim leis: filíocht agus stair fhilíocht na Gaeilge ó thúis go dtí an aimsir seo, Filíocht na Scol c.1250-1650, forbairt agus saothrú na filíochta aiceanta ó c. 1600 ar aghaidh, fás na gcanúintí Gaeilge, litríocht an Oileáin Tiar, teanga agus traidisiúin bhéil agus liteartha Chorca Dhuibhne. Tá Cúirt an Mheon-Oíche in eagar aige ó lámhscríbhinn an údair Brian Merriman.

Publications

Leabhair/Books

 • Liam P. Ó Murchú, Cúirt An Mheon-oíche, An Clóchomhar, Baile Átha Cliath (1982) lgh. 117 [Eagrán bunaithe ar LS an fhile féin, Cambridge Additional 6562, móide fearas scoláiriúil].

 • Liam P. Ó Murchú agus Máire Ní Mhainnín, Peig: A Scéal Féin, An Sagart, An Daingean (1998) lgh. xvi + 197 [Eagrán nua de leabhar na bliana 1936; an t-eagrán nua so bunaithe ar thráchtas MA Mháire Ní Mhainnín (1995) maille le réamhrá nua le L. P. Ó Murchú]

 • Liam P. Ó Murchú (ed.), Cinnlae Amhlaoibh Uí Shúilleabháin: Reassessments, Irish Texts Society Subsidiary Series 14, Dublin, London (2004) pp. x + 124 [Na páipéir a léadh ag an seimineár bliantúil a thugann Cumann na Scríbheann nGaedhilge le chéile gach bliain i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh].

 • Liam P. Ó Murchú, Merriman:I bhFábhar Béithe, An Clóchomhar, Baile Átha Cliath (2005) lgh. 155 [Scrúdú ar chúlra liteartha áitiúil Mherriman agus a chuid filóchta; treoir do léitheoirí na Cúirte; agus eagrán den chéad uair de na dánta a chum Murchadh Riabhach Mac Namara 1687-1688]. 

 • Liam P. Ó Murchú, Amhráin Chearbhalláin/The Poems of Carolan: Reassessments. Irish Texts Society Subsidiary Series 18 Dublin and London ( 2007) pp. ix + 100.  [Na páipéir a léadh ag an seimineár bliantúil a thugann Cumann na Scríbheann nGaedhilge le chéile gach bliain i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh].

Páipéir/Articles

 • ‘Dearbhaithe ó Chontae an Chláir’ Éigse: A Journal of Irish Studies 17 (1977-78) 237-64.

 • ‘Pádraig Ua Maoileoin’ Léachtaí Cholm Cille X (1979) 34-56.

 • ‘Na Forainmneacha Réamhfhoclacha i nGaeilge Chorca Dhuibhne’ in P. de Brún, S. Ó Coileáin, agus P. Ó Riain (eag.): Folia Gadelica: Essays Presented to R. A. Breatnach, CUP, Corcaigh (1983) 160-69.

 • ‘An Exchange in Verse by Fr. Tomás Ó Gríofa and Donncha Rua Mac Con Mara’ Ardmore Journal 2 (1985) 33-42.

 • ‘Idir Ard Mhór is Eochaill’ Ardmore Journal 3 (1986) 26-30.

 • ‘The Literary Asseveration in Irish’ Études Celtiques 29 (1992) 327-32.

 • ‘Caoineadh ar Uaithne Mór Ó Lochlainn, 1617’ Éigse: A Journal of Irish Studies 27 (1993) 67-79.

 • ‘Dán ar Réimeas Shéarlais II le hEoghan Ó Comhraí 1829-34’ in Eoghan Ó Comhraí: Saol agus Saothar (Ómós do Eoghan Ó Comhraí), An Sagart, An Daingean (1995) 79-95.

 • ‘Duanaireacht Dhéanach Dháibhí Uí Bhruadair 1685-1691’ in M. Ní Dhonnchadha (eag.): Nua-Léamha: Gnéithe de Chultúr, Stair agus Polaitíocht na hÉireann c. 1600 – c. 1900, An Clóchomhar, Baile Átha Cliath (1996) 118-39.

 • ‘Dhá Dhearbhú’ Éigse: A Journal of Irish Studies 29 (1996) 137-49.

 • Fiche Bliain Ag Fás: Gnéithe den Stíl’ in Máire Ní Chéilleachair (eag.): Ceiliúradh an Bhlascaoid 5: Muiris Ó Súilleabháin, Coiscéim, Baile Átha Cliath (2000) 56-66.

 • ‘Cúlra agus Múnla Liteartha Liteartha do Chúirt Mherriman’ in P. Riggs, B. Ó Conchúir agus S. Ó Coileáin (eag.): Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama, An Clóchomhar, Baile Átha Cliath (2000) 169-95.

 • Is mairg nár chrean re maitheas saoghalta’ in P. Riggs (ed.): Dáibhí Ó Bruadair: His Historical and Literary Context, Irish Texts Society, Dublin and London (2001) 56-71.

 • ‘Fionnghuala Inghean Domhnaill Uí Bhriain cecinit: A n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe ’ Uaithne’ in J. Stevenson and P. Davidson (eds.): Early Modern Women Poets: An Anthology (1520-1700), OUP, Oxford (2001) 174-78; 547.

 • ‘Fionnghuala, daughter of Domhnall Ó Briain (c. 1557 - ?)’ [an caoineadh ‘A n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe ’ Uaithne’]; ‘Caitlín Dubh (fl. 1624-29)’ [na caointe ‘Do chuala tásg do chráidh fir Éireann’ agus ‘Seal dá rabhas gan fhonn gan aoibhneas’] in The Field Day Anthology of Irish Writing (Vol. IV): Irish Women’s Writing and Traditions, CUP, Cork (2002) 395-7; 399-405.

 • ‘D’Uaithne Ó Mórdha a thit i gCath 17ú Lúnasa 1600’ in J. Carey, M. Herbert and K. Murray (eds.): Cín Chille Cúile: Essays in Honour of Pádraig Ó Riain, Aberystwyth(2004) 334-53.

 • ‘Aistriúchán / -áin Frank O’Connor de Chúirt An Mheonoíche le Brian Merriman’ in C. Dillon agus R. Ní Fhrighil (eag.), Aistriú Éireann. Belfast Studies in Language, Culture and Politics. Cló Ollscoil na Banríona, (Meán Fómhair 2008) lgh. 131-145.

 •  ‘Ar dTuathal, Ar Deiseal: An Ghaeilge ina Pheann’ in Máiréad Ní Loingsigh (eag.) Tar Éis a Bháis: Aistí ar Sheán Ó Ríordáin (Conamara, 2008) lgh. 92-106. 

 • ‘Merriman’s Cúirt An Mheonoíche and Eighteenth-Century Irish Verse’ (Chapter 11) in Julia M. Wright (ed.) A Companion to Irish Literature Volume 1 (Blackwell Publishing Ltd., Oxford, [November] 2010)] pp. 178-192.

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top