News & Events

Alumni Award to Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Alumni Award, NUIG

Congratulations to our colleague, Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, who received an Alumni Award for Irish from NUI Galway recently. 

Gaeltacht Semester 2018-19

Group photograph, Gaeltacht semester 2018-2019

Second-year students (Gaeilge and History) who are spending the first semester in the Gaeltacht of Corca Dhuibhne. This is the first time for UCC to trial this exercise in flexible learning. It represents a partnership between the Department of Modern Irish, The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, and Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

Royal Visit

Dr Neil Buttimer showing His Royal Highness, Prince Charles, samples of Ireland’s oldest indigenous writing from UCC’s internationally renowned Ogham-stone collection.

Doctoral Conferring

Doctoral conferring

(L-R) Prof. Patrick O'Shea, President, UCC, with Dr Andrea Palandri and Prof. Pádraig Ó Macháin.

Congratulations to Andrea Palandri, who was recently conferred with the degree of PhD for his thesis on the Marco Polo story as found in the Book of Lismore. The thesis was supervised by Prof. Ó Macháin.

Gradam na Gaeilge

This year's Gradam na Gaeilge was awarded to Cárthach Ó Faoláin (pictured here with his father Dónall and Prof. Ó Macháin.

Donation of documents

Dr Mícheál Briody (pictured with Elaine Harrington, UCC Library) delivered the second tranche of his generous donation of the papers and books of Dr Mícheál P. Ó hIceadha (1861-1916) to Special Collections, UCC, recently.

The Cambridge History of Ireland

Aidan Doyle, David Edwards and Andy Bielenberg - contributors to Cambridge History of Ireland

Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish, in the company of Drs Dave Edwards and Andy Bielenberg from the Dept of History, UCC, on the occasion of the launch of The Cambridge History of Ireland recently, to which they contributed articles.

Léachtóireacht Sa Nua-Ghaeilge

Ceapachán sainchuspóra (Ré réamh-mheasta de 3 bliana)

Is mian le Coláiste na hOllscoile Corcaigh duine a cheapadh ina Léachtóir le Nua-Ghaeilge fé bhun an bhaic ar socrú ceapacháin shainchuspóra. Beidh speisialtóireacht ag an Léachtóir i dteanga, litríocht agus i bhfoinsí bunaidh na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh sé/sí freagrach do Cheann Roinn na Nua-Ghaeilge, agus beidh dea-theist air/uirthi maidir le teagasc agus taighde a dhéanamh i réimse na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh coinne, chomh maith, go gcuirfidh sé/sí le tograí agus tionscadail reatha eile de chuid Roinn na Nua-Ghaeilge, idir theagasc agus thaighde.

Tá le tabhairt faoi deara go bhféadfadh Grinnfhiosrúchán de chuid an Gharda Shíochána, agus/nó faomhadh ó phóilíní idirnáisiúnta, bheith ina chuid den bpróiseas roghnúcháin.
Tá pacáiste eolais ina bhfuil sonraí an phoist, na critéir roghnaithe agus eolas faoin bpróiseas iarratais le fáil ag www.ucc.ie/hr/vacancies . Tharlódh go ndéanfadh an Ollscoil, do réir mar ba mhian léi, ceapachá(i)n b(h)reise ón gcomórtas seo nuair a bheidh an próiseas i gcrích.
Is féidir fiosrúcháin neamhfhoirmiúla a dhéanamh faoi rún leis an Ollamh Pádraig Ó Macháin: Guthán: 021 4902340, Ríomhphost: p.omachain@ucc.ie. Maidir le heolas breise ar Roinn na Nua-Ghaeilge, téigh led thoil go dtí http://www.ucc.ie/en/modern-irish/
Déanfar ceapachán ar Scála Tuarastail: €33,149 – €58,547 (Scale B); €34,972-€55,710 (Scale A). Tosnóidh an té a cheapfar ar an gcéad phointe de scála tuarastail:
Ní foláir iarratais a dhéanamh ar líne tré thairseach na bhfolúntas ar shuíomh idirlín Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Ba cheart aon cheist i dtaobh an phróisis seo a thagairt do recruitment@ucc.ie agus teideal an phoist a lua.
Ba cheart d'iarrthóirí iarratas a dhéanamh, i muinín, roimh 12 meán lae (Am Áitiúil na hÉireann) ar an Déardaoin 24 Bealtaine 2018.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Fostaitheoir Comhionannas Deiseanna é Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Tá le tabhairt faoi deara, led thoil, go mbraithfidh ceapachán ar bith ar fhaomhadh na hOllscoile, chomh maith le téarmaí an chreata rialaithe fostaíochta don earnáil tríú leibhéil.

Contact Person : Ollamh Pádraig Ó Macháin

Contact Email : p.omachain@ucc.ie

Job ID: 029811  
Close Date : 24-May-2018 12:00
Click on the link here to view documents and information

 

Legal Deeds seminar

Seimineár Dlí

Some of the participants in our weekly interdisciplinary Legal Deeds seminar, currently examining texts relating to Muintear Eólais in the sixteenth century.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh reads at Iveagh House

Ailbhe Ní Ghearbhuigh ag leamh i dTeach Uibh Eachach

Our colleague in the Department of Modern Irish, Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, was recently invited to Iveagh House to read from her work at a Seachtain na Gaeilge event.

Poet Nuala Ní Dhomhnaill visits UCC

It was a honour to welcome the internationally acclaimed poet, Nuala Ní Dhomhnaill, back to her alma mater on 13 March 2018. She spoke to Final Year students who are studying her work and answered their question with honesty and erudition. Later that evening, she gave a public reading in the Quad that was enjoyed by all in attendance.

An file Nuala Ni Dhomhnaill at labhairt le Bliain na Ceime UCC

Nuala discussing her work with Final Year students

 

Nuala Ni Dhomhnaill ag leamh i UCC

Nuala giving a public reading in the Council Room, 13.3.2018

Postgraduate conferrings, spring 2018

2018 Liam O Riain MPhil agus an tOllamh Padraig O Machain

MPhil: Liam Ó Riain MPhil and Prof. Ó Macháin (supervisor)


 2018 Sile Ni Dhonnabhain MA agus An Dr Sile Ni Mhurchu

MA in Irish and European Law: An Dr Síle Ní Mhurchú (coordinator) and Síle Ní Dhonnabháin MA


2018 Graduates Noirin Gannaon agus Mary Ward MA Gaelic Literature

Online MA in Gaelic Literature: Two of our seven graduands, Nórín Gannon (Mayo) and Mary Ward (California), with Prof. Ó Macháin

Launch of books by Dr Isobel Ní Riain

Isobel Ni Riain

Two books by Dr Isobel Ní Riain were launched recently: Cnuasach aistí (literary criticism) agus B'as Éirinn di (a novel). The books were launched by Dr Ailbhe Ní Ghearbhaigh. The publishers are Coiscéim.

Ceardlann Fostaíochta

Ó chlé: Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Aisling Ní Dhonnabháin, Seán Mac an tSíthigh, Brían Tyers, Faye Murphy.

Ar an 29ú de mhí Eanair, d'eagraigh An Chuallacht ceardlann fostaíochta do mhuintir Gaelainne na hOllscoile. Bhí triúir aoichainteoirí i láthair: Seán Mac an tSíthigh ó RTÉ, Brían Tyers ó TG4 agus Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill ó Chonradh na Gaeilge. Labhraíodar fé phostanna san Aontas Eorpach, na meáin chumarsáide agus fén obair a dhéantar i gcomhlachtaí ar nós Conradh na Gaeilge, Gael Linn agus Glór na nGael.

Late Medieval Legal Deeds in Irish

This weekly research seminar, conducted by Prof. Pádraig Ó Macháin and Kenneth Nicholls, will resume this Friday (2nd February) at 3 p.m. in ORB G.20All welcome

 

Conferring of Higher Diploma in Irish

The Higher Diploma in Arts (Gaeilge) was conferred on three of our students at a recent ceremony.

NUI Awards

Students honoured at the recent NUI awards: Seosamh Mac Cárthaigh, Eimear de Brún, Cárthach Ó Faoláin.

 

Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh shortlisted for literary award


Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh's most recent work, The Coast Road (The Gallery Press, 2016) has just been shortlisted (from 58 entries) for the prestigious Warwick Prize for Women in Translation. Further information: https://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/warwick_announces_shortlist/

Visit of Minister and Attorney General

 Group photograph

Minister Joe McHugh (Dept. Culture, Heritage and Gaeltacht) and the Attorney General, Seamus Woulfe, pictured with Prof. Ó Macháin, Dr Seán Ó Conaill, and some of our students during a recent visit to the Department of Modern Irish.

Launch of An Linn Bhuí 21

Prof. Pádraig Ó Macháin presenting An Linn Bhuí vol. 21 to Dr Attracta Halpin, Registrar NUI, who launched the volume. Dr Aoibheann Nic Dhonnchadha and Nioclás Mac Craith in the background.

GA2033 - New Gaeltacht module

This is a new Gaeltacht module, where students attend an intensive course in Irish language and culture in the Co. Waterford Gaeltacht. Students are exposed to traditions of music, sport, historical events, industrial activity (fishing, glass-cutting) and partake in many other activities. Pictured is one of the students being interviewed about the module by TG4, and some other students cycling on the Greenway in Dungarvan.

A student being interviewed about the new Gaeltacht module by TG4

Students cycling on the Greenway in Dungarvan, Co. Waterford

The Paper Manuscript Colloquium 26-7 May 2017

Our conference brought together experts on the history of paper from all over the world in order to place the remarkable Irish paper manuscript in a wide context. Nine countries were represented, and the conference was very well attended. Pictured are Agnieszka Helman-Wazny (Hamburg) and Barbara Fairbanks-Harris (Yale).

Agnieszka Helman-Wazny (Hamburg) and Barbara Fairbanks-Harris (Yale) at the Paper Manuscript Conference, May 2017.

Appointment of Timothy O’Neill as Adjunct Professor

The Department of Modern Irish is delighted to announce the appointment of Timothy O’Neill as Adjunct Professor from 1 September 2016. Tim is one of the world’s foremost scribes and calligraphers, and is author of the best-selling The Irish Hand.

Students at Daonscoil na Mumhan

Mic Léinn sa Rinn 2016

An tOllamh Ó Macháin le cuid dár bhfochéimithe ag Daonscoil na Mumhan, Lúnasa 2016

Caitríona Ní Luasa M.A.

Caitríona Ní Luasa M.A. and Prof. Ó Macháin at the recent Spring Conferrings

Caitríona Ní Luasa M.A. and Prof. Ó Macháin at the recent Spring Conferrings

Ollscoil na hÉireann, Scoláireacht Chiste Theach an Ard-Mhéara 2015

Comhghairdeachas le Máiréad Carey as Scoláireacht Chiste Theach an Ard-Mhéara 2015 de chuid Ollscoil na hÉIreann a bhaint. (L-R): Uachtarán Michael Murphy, Máiréad Carey, agus an tOllamh Pádraig Ó Macháin.

2015 NUI Mansion House Scholarship Mairead Carey

Bardic Poetry Seminar

The public/postgraduate seminar on editing Bardic Poetry, directed by Professor Ó Macháin, has resumed on Tuesdays, 3 p.m. in the seminar room.

2015 New Book

Congratulations to Dr Aidan Doyle on the publication of his most recent book A history of the Irish language from the Norman invasion to independence (Oxford University Press 2015).

Ó Longáin Conference (27-28 August 2015)

The conference on the Ó Longáin scribes, their life and times, was a great success, and a large attendance bore witness to the quality of the papers and the great interest that exists, nationally and locally, in this remarkable scribal famaily.

2015 IRC Scholarship

Congratulations to Andrea Palandri, one of our doctoral students, on being awarded an Irish Research Council Government of Ireland Postgraduate Scholarship.

2015 NUI Dr H. H. Stewart Literary Scholarship

The National University of Ireland Dr Henry Hutchinson Stewart Literary Scholarship for Irish has been awarded to Aisling Ní Dhonnabháin (2nd Year), based on her First Year examination papers. We congratulate Aisling on this prestigious reward, and her first-year lecturers for once again demonstrating the excellence of their teaching.

Séamus Ó Maolchathaigh Collection

Prof. Pádraig Ó Macháin and Fr James Mulcahy (son of Séamus Ó Maolchathaigh, author of An gleann agus a raibh ann) on the occasion of the donation to UCC of his father’s books and papers.

Fr James Mulcahy and Prof Pádraig Ó Macháin on the occasion of the donation to UCC of his father’s books and papers/ An tOll. Pádraig Ó Macháin agus an tAth. James Mulcahy (mac le Séamus Ó Maolchathaigh, údar An gleann agus a raibh ann) nuair a bronnadh leabhair agus cáipéisí a athar ar an gColáiste Ollscoile le déanaí

At the April 2015 MA Conferring

At the recent MA conferring: Seán Ua Súilleabháin, Jimmy Crowley and Pádraig Ó Macháin.

At the recent MA conferring: Seán Ua Súilleabháin, Jimmy Crowley and Pádraig Ó Macháin; Bronnadh na céime MA le déanaí: Seán Ua Súilleabháin, Jimmy Crowley agus Pádraig Ó Macháin.

The Second Years in the Déise, February 2015

The Second Years in the Deise February 2015

The Second Years in the Déise, February 2015.

Late Medieval Legal Deeds in Irish Seminar

Prof. Pádraig Ó Macháin will resume his weekly seminar this Friday (23 January 2015), at 3 p.m., ORB G.20.

Scholarships and Prizes, Oct 2014

Congratulations to all of our students who were awarded prizes or scholarships in October 2014.

Mansion House Fund Prize
Best congratulations to Kate Healy who has been awarded the Mansion House Fund Prize for Irish.


CACSSS Quercus Scholarships
College Quercus Scholarships have been awarded to Rachel Hayes and Aisling Vaughan.
Andrea Pallandri has been awarded a CACSSS Excellence PhD Scholarship to pursue a study of the Irish version of Marco Polo in the Book of Lismore. Andrea is a graduate of the University of Cambridge.

Irish Poetry in Focus series: Nuala Ní Dhomhnaill

As part of the Irish Poetry in Focus series, Nuala Ní Dhomhnaill will discuss and read her work in the Seomra Caidrimh, O'Rahilly Building, on Monday 28 April at 5.00 p.m. All welcome.

Calligrapher Tim O’Neill in palaeography seminar

Calligrapher Tim O'Neill

World-renowned calligrapher, Tim O’Neill, held a day-long seminar in conjunction with Professor Pádraig Ó Macháin on 3 April 2014.

Poetry Workshop and Reading by Biddy Jenkinson

Biddy Jenkinson

Renowned poet Biddy Jenkinson visited us recently and conducted a remarkable workshop on her poetry. The event was attended by staff, postgraduates, and undergraduates.

Essays in honour of Professor Emeritus Seán Ó Coileáin

A collection of essays published in honour of Professor Emeritus Seán Ó Coileáin was recently launched at UCC.

Awards for Our Second-Year Students

Second-year students of the Department of Modern Irish were prominent among the awards of the College of Arts recently. Máiréad Carey received the award of Scholar of the Year and Rachel Hayes received the award of College Scholar.

Dr H. H. Stewart Literary award for UCC student

Congratulations to Caitríona Nic Bloscaidh who won an award recently in the NUI Dr H. H. Stewart Literary competition based on her first year results.

Awards and Scholarships, Jul 2013

Congratulations to the following graduates who have received postgraduate scholarships recently:

  • Síle Ní Mhurchú, scholar, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies;

  • Maeve Clancy, Fulbright Scholarship, University of St. Thomas, Minnesota, USA.

Two important donations by Aingeal Uí Bhuachalla

The Department of Modern Irish is delighted to report that two important donations have recently been received from Aingeal Uí Bhuachalla in memory of her late husband, Professor Breandán Ó Buachalla.

  1. The archive of Cape Clear material, which Professor Ó Buachalla assembled over many years, has been donated - through the agency of the Department of Modern Irish - to the Boole Library. This archive comprises comprehensive written and sound records of the Irish of Cléire, together with phonetic transcripts, publications, and other documents. It will prove a vital and invaluable resource for students and researchers.

  2. Aingeal Uí Buachalla has also made a donation to the Department of Modern Irish of complete runs of a number of important scholarly periodicals such as Eighteenth-century IrelandIrish Economic and Social HistoryStudia Hibernica, etc. These periodicals are now on the shelves in the postgraduates' room in the Department.

The Department is indebted to Aingeal for her great generosity.

PhD Studentship 2013-14 available

The Department of Modern Irish is offering a PhD Studentship for the year 2013-14.

Information available here.

New Certificate in Arts (Modern-Irish)

A Certificate in Arts (Modern Irish) (NFQ Level 6) will be offered by UCC at Coláiste na Rinne, Co. Waterford  in 2013-14.

The course will consist of one module of Irish language and grammar, and three modules on the Irish literature of Co. Waterford.

This course will be taught through Irish, and will be suitable for people who already have a spoken and written ability in the language.

The cost will be €700 (€350 per term)

The teachers are: Gráinne Ní Lúbaigh MA, Áine Uí Fhoghlú MA, Dr Mícheál Ó Drisleáin, Prof. Pádraig Ó Macháin.

An information evening will be held at Coláiste na Rinne on Thursday, 27 June, from 7.30 p.m. All are welcome.

Congratulations to Fulbright Scholar

Congratulations to one of our graduates, Naoise de Bhaldraithe, who has been awarded a Fulbright Scholarship to teach Irish at the University of Montana.

New Higher Diploma in Arts (Modern Irish)

A new Higher Diploma in Arts (Modern Irish) has just been introduced.

See here for further details.

Department of Modern Irish Seminar, April 10 2013

Department of Modern Irish Seminar on Wednesday, 10 April, 2.30 p.m., O’Rahilly Building, Room 201:

"Late medieval legal deeds and documents: an introduction to the Mac Niocaill Project" by Professor Pádraig Ó Macháin.

All are welcome.

Book launch: 'Leanbh Deireanach an Bhlascaoid'

On Thursday, 14 March, 5 p.m., Seomra Caidrimh, O’Rahilly Building

Liam P. Ó Murchú will launch a book by one of his own former students, Fiona Crowe. The book is entitled Leanbh Deireanach an Bhlascaoid [‘The last child of the Blasket’], and the subject of the book, Gearóid Cheaist Ó Catháin, will be in attendance. The book is published by Coiscéim.

All are welcome.

New book to be published by graduate of Modern Irish

A book by Fiona Crowe, based on her MA (2012) dissertation at the Department of Modern Irish, is to be published by Coiscéim later this year.

Entitled Leanbh Deireanach an Bhlascaoid, it is based on interviews Fiona conducted with the last child born on the Great Blasket, before the island was evacuated in 1953. Gearóid Cheaist Ó Catháin's memories of his childhood on the island will add significantly to the store of Blasket literature and ethnology preserved in other collections and publications, in which the Department has had a strong and unique research-interest over the years.

Modern Irish postgrad launches new CD

A new double CD has been launched by Modern Irish postgrad, Míchéal Ó Drisleáin. The CDs comprise material, spoken and sung, collected by Dr Piaras de Hindeberg many years ago in the Waterford Gaeltacht. This is part of the material in the archives of Coláiste na Rinne, which forms the subject-matter of Míchéal’s PhD thesis.

Míchéal is a native of Ballyduff in west-Waterford, and last year was awarded the title of ‘Newcomer of the Year’ at the PPI Radio Awards.

The CD is entitled ‘An grá dod dhúchas’, and it is available from 087-7938709.

Research Seminar on Irish Bardic Poetry

Professor Pádraig Ó Macháin will conduct a research seminar on editing Irish Bardic Poetry: Wednesdays, 4–5 p.m., Room G.01, beginning 14 November.

The text to be read will be National Library of Scotland, Advocates MS 72.1.44, ff. 37–38 (images available on www.isos.dias.ie)

All are welcome.

Dr H. H. Stewart Literary Scholarships 2012

Congratulations to Máire Nic Thaidhg who secured a prize in this year’s Dr H. H. Stewart Literary Scholarships 2012.

Lectureship at Poznan for UCC graduate

Congratulations to Thaddeus Ó Buachalla, one of our postgraduate students, on his appointment as lecturer in Irish in the Department of Celtic Languages and Literature at the Adam Mickiewicz University, Poznan.

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top