Lecturer in Bealoideas / Folklore and Ethnology

Lecturer in Bealoideas / Folklore and Ethnology

Lecturer in Bealoideas Folklore and Ethnology partics<<Click here to download Particulars of Post

LECTURER IN BÉALOIDEAS/FOLKLORE AND ETHNOLOGY

LECTURER IN BÉALOIDEAS&FOLKLORE AND ETHNOLOGY <<Foirm iarratais

LECTURER IN BÉALOIDEAS/FOLKLORE AND ETHNOLOGY

Applications are invited for the above whole-time permanent post. The successful candidate will be expected to teach a broad range of courses through English and Irish in the subjects Folklore and An Léann Dúchais. A specialization in material folk culture and/or public folklore is desirable. Candidates are expected to have an academic qualificatio, preferably a Ph.D., in Folklore and Ethnology and to have relevant teaching experience. The successful applicant will be expected to participate fully in the work of the department, including teaching and supervision at undergraduate and postgraduate levels, and in departmental administration.

Informal enquiries to: Diarmuid Ó Giolláin. Tel: 021 4903935. 
Website: www.ucc.ie/en/DepartmentsCentresandUnits/Bealoideas-Folklore/

Salary scale [new entrants]:€34,912 - €56,713       
There is provision for subsequent progression to a higher salary scale, max. €81,867

Closing Date:  Friday, 20 April 2007

*****

LÉACHTÓIREACHT SA BHÉALOIDEAS   (Post Buan)

Beidh ar an iarrthóir a fhaigheann an post réimse leathan cúrsaí a mhúineadh as Gaeilge agus as Béarla sna hábhair An Léann Dúchais agus Folklore. Fáilteofar go háirithe roimh speisialtóireacht sa chultúr ábhartha agus/nó sa bhéaloideas feidhmiúil. Beifear ag súil leis go mbeidh céim sa bhéaloideas, Ph.D. más féidir, agus taithí oiriúnach léachtóireachta ag iarrthóirí. Beidh ar an iarrthóir a fhaigheann an post bheith páirteach go hiomlán in obair na roinne, bheith ag múineadh ar leibhéal fochéime agus iarchéime, ag stiúrú agus ag ceartú obair na mac léinn, agus ag cabhrú le riaradh na roinne.

Fiosrúcháin neamhfhoirmiúla: Diarmuid Ó Giolláin. Teil: 021 4903935.

Suíomh idirlín: www.ucc.ie/en/DepartmentsCentresandUnits/Bealoideas-Folklore/  

Scála tuarastail [dóibh siúd atá ag tosnú]: €34,912 -€56,713

Ní mór an t-iarratas a bheith istigh faoin Aoine, 20ú Aibreán 2007, ar a dhéanaí.

Application Form http://hradmin.ucc.ie/docs/AcadAppForm.doc

Memorandum re Lecturer Posts: http://hradmin.ucc.ie/docs/lecturepost.doc

Human Resources

Acmhainní Daonna

Ground Floor, Block E, Food Science Building, UCC

Top