Student Events

Cúrsaí Gaeilge

Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Ta cursai Gaeilge ar fail do gach mac leinn sa cholaiste.

Beidh 3 chúrsa ar fáil do mhic léinn an seimeastar seo - Cúrsa Gaeilge, Cúrsa Comhrá Idirmheánach do Mhic Léinn le Spéis sa Bhunmhúinteoireacht agus Cúrsa Gramadaí. Tá gach eolas maidir leis na cúrsaí seo ar fáil ag an nasc: https://www.ucc.ie/ga/igl/cursai/cdg/. We are offering 3 different courses to students this semester - An Irish Course, An Intermediate Conversation Course for Students who are Interested in a Career in Primary Teaching and an Irish Grammar Course. For further information on these courses please click on: https://www.ucc.ie/en/igl/courses/cdg/.Category: Student Events:
Date:
Time: 9am-5pm
Location: Ionad na Gaeilge Labhartha, G02 Áras Uí Rathaille
Target Audience: Mic Léinn UCC
Admission Price: € 55
Contact: Karol Coleman
(021) 4903794
http://www.ucc.ie/ga/igl/cursai/cdg/

<< Back

Events Calendar Home

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top