Public Lectures and Seminars

Gutháin Chliste, Táibléidí is Comhrá

Ar mhaith leat a bheith ábalta níos mó a dhéanamh leis an nguthán cliste is leis an dtáibléad atá agat?

Seo cúrsa do dhaoine le spéis sa ghuthán cliste nó sna táibléidí is go bhfuil fonn orthu níos mó a dhéanamh leo. Beidh ar bhaill an chúrsa guthán cliste/táibléad a thabhairt leo go dtí an rang. Beidh ardchaighdeán Gaeilge labhartha is bunscileanna ríomhaireachta ag rannpháirtithe an chúrsa seo. Beidh an cúrsa dírithe ar ghléasanna Android is Apple don gcuid is mó ach má tá gléas de shaghas eile agat beidh fáilte romhat é a thabhairt leat. Tosnóidh na ranganna ar an 25ú Deireadh Fómhair is leanfaidh siad ar aghaidh gach Máirt go dtí an 13ú Nollaig 2016. Beidh na ranganna ar siúl idir 6:00pm is 8:00pm. Clárú agus Tuilleadh Eolais: Má tá aon cheist agat maidir leis an gcúrsa seo nó más maith leat d’ainm a chur síos don gcúrsa seo seol ríomhphost go dtí k.coleman@ucc.ie nó cuir glaoch ar 021-4903794/021-4902314.Category: Public Lectures and Seminars: Arts Celtic Studies and Social Sciences
Date:
Time: 6pm-8pm
Location: ORB 137, Áras Uí Rathaille
Target Audience: Fáílte roimh gach éinne
Admission Price: € 50
Contact: Karol Coleman
021-4903794
http://www.ucc.ie/igl/cursai

<< Back

Events Calendar Home

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top