Arts, Celtic Studies and Social Sciences

Rómánsaíocht: Research Seminar on the Irish Romantic Tales

Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta Research Seminar on the Irish Romantic Tales Speakers: Deirdre Nic Chárthaigh, Síle Ní Mhurchú, Ken Ó Donnchú, Andrea Palandri, Bernadette Smelik

Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta Research Seminar on the Irish Romantic Tales Andrea Palandri, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath/DIAS - Gabháltais Shéarlais Mhóir: Comhthéacs liteartha in Éirinn agus san Eoraip Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University - An dúchas agus leanúnachas an traidisiúin in Bodach an Chóta Lachtna Ken Ó Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC - Idir dhá rómánsaíocht: Eachtra Chonaill Gulban agus eachtraí Mhaghnuis Uí Dhomhnaill Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/Radboud University - Continuity and discontinuity in the Céilidhe Iosgaide Léithe Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC - Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá Nóta: Beidh aistriúchán comhuaineach ar fáil do na cainteanna Gaeilge Note: Simultaneous translation will be available for the Irish-language talks Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí s.nimhurchu@ucc.ie Admission is free but advance notice to s.nimhurchu@ucc.ie is required

Category: Public Lectures and Seminars: Arts Celtic Studies and Social Sciences
Date:
Time: 10 am - 4 pm
Location: CACSSS Seminar Room, O'Rahilly Building
Target Audience: All welcome
Admission Price: € Free
Contact: Síle Ní Mhurchú
0861726390
http://https://www.ucc.ie/en/modern-irish/seminars-conferences/#r-m-nsa-ocht-seimine-r-taighde-ar-na-sc-alta-r-m-nsa-ochta

<< Back

Events Calendar Home

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top