Arts and Cultural Events

OCAID NA DEILBHE - Sean O Riordain

Ocaid cheiliurtha 100 bliain o bhreith Seain Ui Riordain - Centenary celebration of birth of poet Sean O Riordain in Baile Bhuirne on 03.12.1916

OCAID NA DEILBHE Roinn na Nua-Ghaeilge, Aras Ui Rathaille An Aoine, 25 Samhain, 2016. 3 i.n. A Chara na Gaeilge Bi linn agus failte ag an ocaid cheiliurtha seo ar bhreith Seain Ui Riordain i mBaile Bhuirne, i nGaeltacht Mhuscrai, cothrom an ama seo 100 bliain o shin. Ta aitheantas a thabhairt againn leis don treimhse a chaith an morfhile ag obair anseo i Roinn na Nua-Ghaeilge i ndeireadh na 1960’ai agus tus na 1970’ai. Ina theannta sin, deanfar athlonnu ar dhealbh de cheann an fhile a rinne a chara, an dealbhoir cailiuil Corcaioch, Seamus O Murchu, RHA. Aoichainteoir: An tOllamh Emeritus Sean O Coileain Guest Speaker Cathaoirleach: Liam P. O Murchu Chairperson Ceoltoiri: Johnny McCarthy agus Colm Murphy Musicians You are very welcome to attend an event this Friday 25 November, 3.00 pm, Department of Modern Irish, O’Rahilly Building, UCC. It will be an informal social event, featuring the installing of a bust by Seamus Murphy, RHA of the poet from the UCC Art Collection, as well as a talk by Professor Emeritus Sean O Coileain. An informal and social event followed by music and refreshments. Department of Miodern Irish, O’Rathilly Building Friday, 25 November, 2016 3p.m. http://www.ucc.ie/en/about/uccnews/full story-717872-en.htmlCategory: Arts and Cultural Events: Arts Celtic Studies and Social Sciences
Date:
Time: 3pm - 5pm
Location: Roinn na Nua-Ghaeilge, Aras Ui Rathaille - O'Rahilly Building
Target Audience: Failte roimh gach einne - All welcome
Admission Price: € "Saor in Aisce - Free"
Contact: Cormac O hAodha
021 4903105
http://www.ucc.ie/ga/igl/

<< Back

Events Calendar Home

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top