General Website Terms

General Website Terms

ENGLISHGAEILGE
CoursesCúrsaí
My UCCMo COC
SearchCuardaigh
MenuRoghchlár
HomeBaile
Visited PagesLeathanaigh ar Tugadh Cuairt Orthu
FavouritesCeanáin
ContactTeagmháil
StaffFoireann
LibraryLeabharlann
Current StudentsMic Léinn Reatha
Exam ResultsTorthaí Scrúdaithe
CalendarFéilire
TimetablesTráthchláir
Emergency ServicesSeirbhísí Éigeandála
BlackboardBlackboard
Visit UCCTabhair Cuairt ar COC
Campus MapsLéarscáileanna an Champais
Research at UCCTaighde i COC
Leaders in Research and InnovationCeannródaithe Taighde agus Nuálaíochta
Explore our discoveriesCuardaigh ár bhFionnachtana
Strategic Plan 2017 - 2022Plean Straitéiseach 2017 - 2022
Independent Thinking, Shared AmbitionMachnamh Neamhspleách, Comh-Mhian
View PlanFéach an Plean
Explore our coursesCuardaigh ár gCúrsaí
Discover moreLean ag Aimsiú
Research and InnovationTaighde agus Nuálaíocht
Discover UCCAimsigh COC
Business and EnterpriseGnó agus Fiontraíocht
AlumniAlumni
EventsImeachtaí
News and ViewsNuacht agus Tuairimí
Connect with UCCCeangail le COC
UCC ShopSiopa COC
University PressCló Ollscoile Chorcaí
ContactTeagmháil
AwardsGradaim
Email UsSeol r-phost
Location MapsLéarscáileanna Suíomhanna
Bring me toBeir Mé Go
Schools and DepartmentsScoileanna agus Ranna
AlumniAlumni
MoreTuilleadh Eolais
Show meTaispeáin Dom
Site mapLéarscáil Suímh
LegalDlíthiúil
AbuseDrochúsáid
PrivacyPríobháideachas
CookiesFianáin
Acceptable Use PolicyPolasaí Úsáide Inghlactha
WebmasterMáistir Gréasáin
CopyrightCóipcheart
College Road, CorkBóthar an Choláiste, Corcaigh
We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this. Please read our cookie policy to find out more.Úsáidimid fianáin ionas chun an t-eispéaras is fearr ar ár suíomh gréasáin a thabhairt duit. Glactar leis má leanann tú ar aghaidh gan do shocruithe fianán a athrú go bhfuil tú ar an eolas agus sásta leis seo. Léigh ár bpolasaí fianán chun teacht ar bhreis eolais.
Connect with UCC Students' UnionCruthaigh nasc le hAontas na Mac Léinn COC
Report AbuseDrochúsáid a Thuairisciú
WellbeingFolláine
Top (as in "back to the top of the page")Barr (is é sin "ar ais go barr an leathanaigh”)
Choose areas of the website to searchRoghnaigh Réimsí den suíomh le cuardach
WebsiteSuíomh Gréasáin
PeopleDaoine
History (of UCC)Stair (COC)
Historical TimelineLíne Ama Stairiúil
Leadership and StrategyCeannaireacht agus Straitéis
Campus LifeSaol an Choláiste
Cork City and RegionCorcaigh agus Réigiún
Academic Schools and DepartmentsScoileanna agus Ranna Acadúla
Support and Service DepartmentsRanna Seirbhíse agus Tacaíochta
Work with UCC StudentsOibrigh le Mic Léinn COC
Recruit UCC GraduatesEarcaigh Céimithe COC
Executive EducationOideachas Feidhmeannach
Centre for Continuing Professional DevelopmentIonad Forbartha Ghairmiúil Leanúnach
Entrepreneurship ResourcesAcmhainní Fiontraíochta
Alumni and DevelopmentAlumni agus Forbairt
About UsFúinn
EventsImeachtaí
BenefitsBuntáistí
CommunityPobal
ChaptersCaibidlí
Support UCCTacaigh le COC
Alumni SpotlightSpotsolas ar Alumni
Cork University FoundationFondúireacht Ollscoile Chorcaí
Incoming First Year StudentsMic Léinn na Chéad Bhliana
UndergraduateFochéimithe
PostgraduateIarchéimithe
International OfficeAn Oifig Idirnáisiúnta
Adult Continuing EductionOideachas Leanúnach d'Aosaigh
OnlineAr líne
Qualification ComparisonComparáid um Cháilíochtaí
About UCC ResearchEolas faoi Thaighde i COC
Research Themes, Institutes and CentresTéamaí Taighde, Institiúidí agus Ionaid
Research Support ServicesSeirbhísí Tacaíochta Taighde
Research ExpertiseSaineolas um Thaighde
Innovation and Technology TransferNuálaíocht agus Aistriú Teicneolaíochta
Work with UsOibrigh Linn
Development and Alumni OfficeOifig Forbartha agus Alumni
In this sectionSa mhír seo
Save to FavouritesSábháil go Ceanáin
Saved to FavouritesSábháilte go Ceanáin
ShareRoinn
View All ResultsFéach na Torthaí Uile
There are no search results that match your criteria.Níl aon torthaí cuardaigh ag meaitseáil do chritéir.
Pinned PagesLeathanaigh Phionnáilte
Pinned pages from your visited pages list will appear here.Feicfear anseo na leathanaigh phionnáilte ó na leathanaigh ar thug tú cuairt orthu.
Visited PagesLeathanaigh ar Tugadh Cuairt Orthu
Favourite PagesLeathanaigh Cheanán
Programme and Course DescriptionsCur Síos ar Chláir agus ar Chúrsaí
Job VacanciesFolúntais

Digital Estate Working Group

Meitheal Oibre an Eastáit Dhigitigh

3rd Floor, Kane Building, University College Cork, Western Road, Cork

Top