Academic Unit Names

Academic Units

AA
Accounting and FinanceCuntasaíocht agus Airgeadas
Adult Continuing EducationAosoideachas Leanúnach
Anatomy and NeuroscienceAnatamaíocht agus Néareolaíocht
Analytical & Biological Chemistry Research FacilitySaoráid Taighde Ceimice Anailísí agus Bitheolaíochta
Applied PsychologySíceolaíocht Fheidhmeach
Applied Social StudiesStaidéar Sóisialta Feidhmeach
ArchaeologySeandálaíocht
ArchitectureAiltireacht
Art, History ofStair na hEalaíona
Arts, Celtic Studies and Social Sciences, College ofEalaín (Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta)
Asian StudiesStaidéar Áiseach
BB
Béaloideas/Folklore and EthnologyBéaloideas agus Eitneolaíocht
Biochemistry and Cell Biology, School ofBithcheimic (Scoil na Bithcheimice agus na Cillbhitheolaíochta)
Biological, Earth and Environmental Sciences (BEES)Eolaíochtaí Bitheolaíocha, Domhaneolaíocha agus Comhshaoil (BEES)
Business and Law, College ofGnó agus Dlí (Coláiste an Ghnó agus an Dlí)
Business Information Systems (BIS)Córais Faisnéise Gnó (BIS)
Business School, Cork UniversityScoil Ghnó (Scoil Ghnó Ollscoil Chorcaí CUBS)
CC
School of Clinical TherapiesScoil na dTeiripí Cliniciúla
CommerceTráchtáil
Cell Biology, School of Biochemistry andCillbhitheolaíocht (Scoil na Bithcheimice agus na Cillbhitheolaíochta)
Celtic Studies and Social Sciences, College of Arts,An Léann Ceilteach (Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta)
Centre for Policy StudiesIonad Staidéar Beartas
Chemical Engineering, Process andInnealtóireacht Cheimiceach (Innealtóireacht Próiseas agus Cheimiceach)
ChemistryCeimic
Child Health, Paediatrics andSláinte Leanaí (Péidiatraic agus Sláinte Leanaí)
Civil and Environmental EngineeringInnealtóireacht Shibhialta agus Timpeallachta
ClassicsClasaicí
College of Business and LawColáiste an Ghnó agus an Dlí
College of Medicine and HealthColáiste an Leighis agus na Sláinte
College of Science, Engineering and Food Science (A-Z)Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia (A-Z)
Computer ScienceRíomheolaíocht
Cork University Business SchoolScoil Ghnó Ollscoil Chorcaí
CriminologyCoireolaíocht
DD
Digital Arts and HumanitiesEalaíona Digiteacha agus Daonnachtaí
Dental School and HospitalScoil agus Ospidéal Fiaclóireachta
Dental SupportTacaíocht Fiaclóireachta
Dental SurgeryMáinliacht Fiacla
Drama and Theatre StudiesStaidéar Drámaíochta agus Amharclainne
EE
School of Public Health (previously Epidemiology and Public Health)Scoil na Sláinte Poiblí (Eipidéimeolaíocht agus Sláinte Phoiblí roimhe seo)
Early and Medieval IrishSean agus Meán-Ghaeilge
Earth and Environmental Sciences, Biology andDomhaneolaíocht (Bitheolaíocht, Domhaneolaíocht agus Eolaíocht an Chomhshaoil)
EconomicsEacnamaíocht
Education, School ofScoil an Oideachais
Electrical and Electronic EngineeringInnealtóireacht Leictreach agus Leictreonach
Engineering and Food Science, Science, College ofInnealtóireacht (Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia)
Engineering, Civil and EnvironmentalInnealtóireacht (Innealtóireacht Shibhialta agus Timpeallachta)
Engineering, Electrical and ElectronicInnealtóireacht (Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach)
Engineering, Process and ChemicalInnealtóireacht (Innealtóireacht Próiseas agus Cheimiceach)
Engineering, School ofInnealtóireacht (Scoil na hInnealtóireachta)
EnglishBéarla
Environmental Engineering, Civil andInnealtóireacht Chomhshaoil (Innealtóireacht Shibhialta agus Timpeallachta)
Environmental ScienceEolaíocht Timpeallachta
Ethnology, Béaloideas/Folklore andBéaloideas agus Eitneolaíocht
European StudiesStaidéar Eorpach
FF
Film and Screen MediaMeáin Scannán agus Scáileán
Finance, Accounting andAirgeadas (Cuntasaíocht agus Airgeadas)
Folklore/Béaloideas and EthnologyBéaloideas agus Eitneolaíocht
Food and Nutritional Sciences, School ofEolaíochtaí Bhia agus Chothúcháin (Scoil na nEolaíochtaí Bhia agus Chothúcháin)
Food Business and DevelopmentGnó agus Forbairt an Bhia
Food Science, Science, Engineering and, College ofEolaíocht Bhia (Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia)
FrenchFraincis
GG
General PracticeCleachtadh Ginearálta
GeographyTíreolaíocht
GeologyGeolaíocht
GermanGearmáinis
Ghaeilge, Nua-Nua-Ghaeilge
Ghaeilge, Sean- agus Meán-Sean agus Meán-Ghaeilge
GovernmentRialtas
Graduate School, College of Arts, Celtic Studies and Social SciencesScoil Chéimithe, Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta
Gynaecology, Obstetrics andGínéiceolaíocht (Cnáimhseachas agus Gínéiceolaíocht)
HH
Humanities, Digital ArtsDaonnachtaí (Ealaíona Digiteacha agus Daonnachtaí)
Health, Child and PaediatricsSláinte (Péidiatraic agus Sláinte Leanaí)
Health, Medicine and, College ofSláinte (Coláiste an Leighis agus na Sláinte)
Health, Oral, and DevelopmentSláinte (Forbairt agus Sláinte Bhéil)
Speech and Hearing SciencesEolaíochtaí Urlabhra agus Éisteachta
Hispanic StudiesStaidéir Easpáinneacha
History of ArtStair na hEalaíne
History, School ofStair (Scoil na Staire)
Human Environment, School of theTimpeallacht Dhaonna (Scoil na Timpeallachta Daonna)
Il
Ionad BairreIonad Bairre
Irish Learning, School ofScoil Léann na Gaeilge
Irish StudiesAn Léann Éireannach
Irish, Early and MedievalSean- agus MeánGhaeilge
Irish, ModernNua-Ghaeilge
ItalianIodáilis
JJ
Japanese Studies, Irish Institute ofInstitiúid Éireann um Léann na Seapáinise
LL
Language CentreLárionad na dTeangacha
Languages, Literatures and CulturesTeangacha, Litríochtaí agus Cultúir
Law, School ofScoil an Dlí
Law, Business and, College ofDlí (Coláiste an Ghnó agus an Dlí)
MM
School of MedicineScoil an Leighis
Management and MarketingBainistíocht agus Margaíocht
Mathematical SciencesEolaíochtaí Matamaiticiúla
MathematicsMatamaitic
Mathematics, AppliedMatamaitic Fheidhmeach
Mechanical EngineeringInnealtóireacht Mheicniúil
Medicine and Health, College ofLeigheas (Coláiste an Leighis agus na Sláinte)
Medicine, Department ofLeigheas (Roinn na Sláinte)
Microbiology, School ofMicribhitheolaíocht (Scoil na Micribhitheolaíochta)
Midwifery, Nursing andCnáimhseachas (Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais)
Modern IrishNua-Ghaeilge
MusicCeol
School of Music and TheatreScoil an Cheoil agus na hAmharclainne
NN
Neuroscience, Anatomy andNéareolaíocht (Anatamaíocht agus Néareolaíocht)
Nursing and MidwiferyAltranas agus Cnáimhseachas
Nutritional Sciences, School of Food andEolaíocht Chothúcháin (Scoil na nEolaíochtaí Bia agus Cothúcháin)
OO
Obstetrics and GynaecologyObstatraic agus Gínéiceolaíocht
Occupational Science and Occupational TherapyEolaíocht Cheirde agus Teiripe Shaothair
Oral Health and DevelopmentSláinte agus Forbairt Bhéil
PP
School of Public HealthScoil na Sláinte Poiblí
Paediatrics and Child HealthPéidiatraic agus Sláinte Leanaí
PathologyPaiteolaíocht
Pharmacology and TherapeuticsCógaseolaíocht agus Teiripic
PharmacyCógaisíocht
PhilosophyFealsúnacht
PhysicsFisic
PhysiologyFiseolaíocht
Plant SciencePlandeolaíocht
Policy Studies, Centre forStaidéar Beartas (Ionad Staidéar Beartas)
PoliticsPolaitíocht
PortuguesePortaingéilis
Process and Chemical EngineeringInnealtóireacht Próiseas agus Cheimiceach
PsychiatrySíciatracht
Psychology, AppliedSíceolaíocht Fheidhmeach
School of Sociology and PhilosophyScoil na Socheolaíochta agus na Fealsúnachta
RR
Religions, Study ofStaidéar Reiligiún
SS
School of HistoryScoil na Staire
Science, Engineering and Food Science, College ofEolaíocht (Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia)
Sean- agus Meán-GhaeilgeSean agus Meán-Ghaeilge
Social Sciences, College of Arts, Celtic Studies andEolaíochtaí Sóisialta (Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta)
Social Studies, AppliedStaidéar Sóisialta Feidhmeach
SociologySocheolaíocht
SpanishSpáinnis
Speech and Hearing SciencesEolaíochtaí Urlabhra agus Éisteachta
Sociology and Philosophy, School ofScoil na Socheolaíochta agus na Fealsúnachta
StatisticsStaitisticí
SurgeryMáinliacht
TT
Teaching and LearningTeagasc agus Foghlaim
Theatre Studies, Drama andLéann na Drámaíochta agus na hAmharclainne
Theatre, Music andCeol agus Amharclann
Therapeutics, Pharmacology andCógaseolaíocht agus Teiripic
WW
Women's StudiesLéann na mBan
ZZ
ZoologyZó-eolaíocht

Digital Estate Working Group

Meitheal Oibre an Eastáit Dhigitigh

3rd Floor, Kane Building, University College Cork, Western Road, Cork

Top