Teacht Le Chéile Míosúil / Monthly Get Together

Tagaimid le chéile ag deireadh gach mí le haghaidh lón a ithe le chéile. Seolfaimid "doodle poll" go dtí an liosta ríomhphoist an seachtain roimhe sin chun fáil amach cén áit a mbeidh is oiriúnaí do dhaoine. Má tá suim agat teacht, síniú suas go dtí ár liosta ríomhphoist agus seol ríomhphoist chuig an liosta (nó seol ríomhphoist chuig m.ryder@ucc.ie

We come together at the end of every month to have lunch together. We will send a "doodle poll" to the mailing list in the week before this to find out where would suit most people. If you're interested just join our mailing list and send us an email (or email m.ryder@ucc.ie). 

Cumann Gaelach na hOllscoile

Irish Society

c/o Maurice Ryder, Room 3.01, Kane Building, University College Cork

Top