Féilire / Calendar

Féilire Don Cumann Gaeilge

Cuir an Féilire istigh i do Fhéilirí Outlook

Add calendar screen shot

  • Gream isteach an nasc 

paste link

  • Déan clic ar "OK"
  • Beidh Féilire an Cumann sa liosta faoi "My Calendars" anois

Add the calendar to your Outlook Calendars

Add calendar screen shot

  • Paste in the link 

paste link

  • Click OK
  • The calendar should now be listed under your MyCalendars

Cumann Gaelach na hOllscoile

Irish Society

c/o Maurice Ryder, Room 3.01, Kane Building, University College Cork

Top