Newyddion

Meet our placement student at Aberystwyth University: Ms. Laurie Stevenson

21 Tach 2022
Laurie busy in the lab enjoying the practical side of the placement.

We are delighted to welcome Ms Laurie Stevenson to the Brainwaves team. We caught up with her recently and she told us all about her studies and how she became involved in the project.

Rwyf yn gwneud gradd mewn Cadwraeth Bywyd Gwyllt ym Mhrifysgol Aberystwyth a digwyddodd y lleoliad hwn drwy hap a damwain, braidd. Es i i goleg amaethyddol a darganfod cariad at ecoleg ac wedyn yn ystod fy ngradd fe gymerais i ddiddordeb arbennig mewn amaethyddiaeth gynaliadwy a dyfeisiadau newydd mewn cynhyrchu bwyd ar gyfer poblogaeth gynyddol megis ffermio fertigol a systemau tyfu hydroponig. Roeddwn yn cynllunio beth roeddwn i’n mynd i’w wneud ar gyfer fy nhraethawd estynedig ac fe anfonais i ebost at Dylan Gwynn-Jones am y gwaith yr oedd ef yn ei wneud, ac fe gynigiodd ef y cyfle imi newid fy ngradd yn un pedair blynedd ac ymgymryd â lleoliad blwyddyn ar brosiect BRAINWAVES. Hyd yn hyn, rwyf wedi gweithio ar y lleoliad o bell am ychydig dros ddau fis gan wneud gwaith desg megis cyfansoddi adolygiad o’r papurau diweddaraf ar y gwahanol ffocysau o fewn ymchwil ar linad y dŵr ac wedyn golwg penodol ar yr ymchwil ar linad y dŵr ac effaith gwahanol drefnau goleuo ar dwf ac amsugno maethynnau. Rwyf erbyn hyn wedi symud at waith wedi fy lleoli’n ffisegol yn y labordai ers mis ac rwyf wir yn mwynhau ochr ymarferol y lleoliad.

Rwyf yn edrych ymlaen at weddill fy lleoliad ac efallai’r cyfle i ymweld â Choleg Prifysgol Cork i weld yr ymchil yno. Rwyf yn dechrau meddwl am y prosiect a wnaf fel rhan o’m lleoliad ac rwyf ar hyn o bryd yn ystyried rhywbeth yn ymwneud â mesur a dylanwadu ar gynnwys protein llinad y dŵr gyda golwg ar y defnydd ohono mewn ymborth i anifeiliaid. Yn ogystal â chael cyfrannu at ymchwil wyddonol weithredol a’r ffaith bod hynny’n ychwanegiad gwych at fy CV, rwyf yn gobeithio dysgu i ba gyfeiriad rwyf am fynd ar ôl graddio ac ennill dealltwriaeth o sut beth yw gyrfa mewn ymchwil.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA